Home

 Eurokalkulacka
Konverzny kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Kontakty

V prípade, že si želáte realizovať úhradu platobnou kartou na pobočke, kliknite na prislušný kraj na mape.

Agentúra Košice Agentúra Prešov Agentúra Žilina Agentúra Banská Bystrica Agentúra Nitra Agentúra Trenčín Agentúra Bratislava

Kliknite na agentúru, ktorá je najbližšie k Vášmu bydlisku.


Pre úhradu poistného Vám ponúkame nasledovné čisla účtov:

 
tuzemská platba
platba zo zahraničia
číslo účtu SWIFT kód IBAN
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0175126457/ 0900 GIBASKBX SK25 0900 0000 0001 7512 6457
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1029706001/ 1111 UNCRSKBX SK29 1111 0000 0010 2970 6001
Všeobecná úverová banka, a.s. 0090004012/ 0200 SUBASKBX SK11 0200 0000 0000 9000 4012
Poštová banka, a.s. 0202120000/ 6500 POBNSKBA SK34 6500 0000 0002 0212 0000
Prima banka Slovensko, a.s. 4804915001/ 5600 KOMASK2X SK20 5600 0000 0048 0491 5001