Home

 Eurokalkulacka
Konverzny kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Kontakty

V prípade, že si želáte realizovať úhradu platobnou kartou na pobočke, kliknite na prislušný kraj na mape.

Agentúra Košice Agentúra Prešov Agentúra Žilina Agentúra Banská Bystrica Agentúra Nitra Agentúra Trenčín Agentúra Bratislava

Kliknite na agentúru, ktorá je najbližšie k Vášmu bydlisku.


V prípade poistnej udalosti všetky písomnosti prosím zasielajte na nasledujúcu adresu :

Centrum likvidácie Bratislava
Korešpondenčná adresa :  Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 1
E-mail :  bakoncl@koop.sk
Telefón :  02/491 06 202

Centrum likvidácie Bratislava
Príslušnosť k agentúram : Bratislava, Nitra, Trenčín a Agentúra pre maklérov

 

Agentúra Bratislava

CENTRÁLA BRATISLAVA telefón fax e-mail úradné hodiny Úhrada
plat.
kartou
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

IČO: 00585 441
IČ DPH: SK 2020527300
02/5729 9198
02/5729 9333
02/5249 5983 info@koop.sk                             
AGENTÚRA BRATISLAVA telefón fax e-mail úradné hodiny Úhrada
plat.
kartou
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
02/5729 9198
02/5729 9333
02/5729 9140 kollner@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
KANCELÁRIE telefón fax e-mail úradné hodiny Úhrada
plat.
kartou
Bratislava
Hlavné nám. 5
811 01 Bratislava

02/5443 3531
02/5443 3527

02/5443 3531 kancel112@koop.sk Po-Pia 9,00-18,00
So zatvorené
 
Bratislava
Nám. Hraničiarov 8/B
851 03 Bratislava
02/6241 0720 02/6241 0293 kancel111ria@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Malacky
Záhorácka 102
901 01 Malacky
034/7725 460
034/7741199
034/7725 463 kancel116PZP@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Pezinok
Holubyho 5
902 01 Pezinok

033/6413 120

033/6413 120 kancel114@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Senec
Lichnerova 82
903 01 Senec
02/4592 6559 02/4592 6559 kancel113@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Senec
Nám. 1. Mája 25
903 01 Senec
02/4592 6085 02/4592 6086   Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 
OBCHODNÉ MIESTA telefón fax e-mail úradné hodiny Úhrada
plat.
kartou

Bratislava - Aupark
Einsteinova 18
851 06 Bratislava

02/6345 4033 02/6345 4033 aupark@koop.sk Po-Ne 9,00-21,00  Áno
Bratislava - Podunajské Biskupice
Kazanská 54
821 06 Bratislava

02/40 259 711
02/40 259 715
02/40 259 717-18

02/40 259 720 kazanska@koop.sk

Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00

 Áno
Bratislava - Polus
Vajnorská 100
831 04 Bratislava
02/4425 0071   polus@koop.sk

Po-Ne 9,00-21,00

 Áno
Šamorín
Gazdovský rad 1586
931 01 Šamorín
031/5628 020 031/5628 020 samorin@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno

Pre úhradu poistného Vám ponúkame nasledovné čisla účtov:

 
tuzemská platba
platba zo zahraničia
číslo účtu SWIFT/BIC kód IBAN
Slovenská sporiteľňa, a.s. 175126457/ 0900 GIBASKBX SK25 0900 0000 0001 7512 6457
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1029706001/ 1111 UNCRSKBX SK29 1111 0000 0010 2970 6001
Všeobecná úverová banka, a.s. 0090004012/ 0200 SUBASKBX SK11 0200 0000 0000 9000 4012
Prima banka Slovensko, a.s. 4804915001/ 5600 KOMASK2X SK20 5600 0000 0048 0491 5001