Home

 Eurokalkulacka
Konverzny kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Kontakty

V prípade, že si želáte realizovať úhradu platobnou kartou na pobočke, kliknite na prislušný kraj na mape.

Agentúra Košice Agentúra Prešov Agentúra Žilina Agentúra Banská Bystrica Agentúra Nitra Agentúra Trenčín Agentúra Bratislava

Kliknite na agentúru, ktorá je najbližšie k Vášmu bydlisku.


V prípade poistnej udalosti všetky písomnosti prosím zasielajte na nasledujúcu adresu :

Centrum likvidácie Košice
Korešpondenčná adresa :  Kooperativa poisťovňa a.s., Centrum likvidácie Košice, Mäsiarska 11, 040 01 Košice
E-mail :  kekoncl@koop.sk
Telefón :  055/611 58 68 (kontaktovať iba v prípade poistných udalostí)

Príslušnosť k agentúram : Košice, Prešov

 

Agentúra Košice

Košice telefón fax e-mail úradné hodiny Úhrada
plat.
kartou
Mäsiarska 11
040 01 Košice
055/6115 876
(sekretariát)
055/6115 870 ag160ob@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00  Áno
055/6115 838
(správa poistenia)
055/6115 839 ag160prv@koop.sk
055/6115 821
055/6115 820
(právne oddelenie)
055/6115 821 ag160prav@koop.sk
055/6115 868
055/6115 863
055/6115 841
055/6115 890
(likvidácia poistných udalostí) 
055/6115 860 ag160lik@koop.sk
055/6115 842
(obchodná prepážka)
   
KANCELÁRIA
(obchodná prepážka)
telefón fax e-mail úradné hodiny Úhrada
plat.
kartou
Košice
Mlynská 15
040 01 Košice
055/7205 010
055/7205 031
055/7205 055 kancel160@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Revúca
M. R. Štefánika 1363/2A
050 01 Revúca
058/4422 872 058/4422 872 kancel161a@koop.sk Po-Pia 8,00-17,00
So 9,00-12,00
 Áno
Humenné
nám. Slobody 6
066 01 Humenné
057/7865 711 057/7865 722 kancel162@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 2427
093 01 Vranov nad Topľou
057/4464 380
057/4431 558
057/4464 380
057/4431 558
kancel163@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Michalovce
Námestie osloboditeľov 1
071 01 Michalovce
056/ 6441 060
056/ 6442 758
056/6441 567 kancel164@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Trebišov
M. R. Štefánika 30
075 01 Trebišov
056/6724 158 056/6724 158 kancel165@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
OBCHODNÉ MIESTO telefón fax e-mail úradné hodiny Úhrada
plat.
kartou
Košice - Šaca
U. S. Steel - Vstupný areál
044 54 Košice - Šaca
055/6737 676 055/6737 676 kancel160a@koop.sk Po-Pia 8,00-16,00  Áno
Košice
Obchodné centrum ERIKA
Gudernova 3
040 11 Košice
055/6420 377
055/6452 013
055/6231 404 kancel160b@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00  
Rožňava
Čučmianska Dlhá 2
048 01 Rožňava
058/7884 380 058/7326 444 kancel161@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
So 9,00-13,00
 Áno
Tornaľa
Mierová 12
982 01 Tornaľa
047/5011 258 047/5011 259 kancel161@koop.sk Po-Pia 8,00-16,00  
Snina
Strojárska
069 01 Snina
057/7622 477 057/7622 477 kancel162a@koop.sk Po-Pia 8,00-17,00  Áno
Medzilaborce
Mierová 325
068 01 Medzilaborce
057/7321 237 057/7321 237 kancel162b@koop.sk Po-Pia 8,00-16,00
 
 Áno
Veľké Kapušany
Hlavná 116
079 01 Veľké Kapušany
056/6384 906 056/6384 906 kancel164a@koop.sk Po-Pia 8,00-18,00
 
 Áno
Sečovce
Nám. Cyrila a Metoda 65
078 01 Sečovce
0917 552 144    kancel165b@koop.sk Po-Pia 8,00-16,00  
Kráľovský Chlmec
Hlavná 98
077 01 Kráľovský Chlmec
056/6283 310 056/6283 310 kancel165b@koop.sk Po-Pia 8,00-16,00  

Pre úhradu poistného Vám ponúkame nasledovné čisla účtov:

 
tuzemská platba
platba zo zahraničia
číslo účtu SWIFT/BIC kód IBAN
Slovenská sporiteľňa, a.s. 175126457/ 0900 GIBASKBX SK25 0900 0000 0001 7512 6457
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1029706001/ 1111 UNCRSKBX SK29 1111 0000 0010 2970 6001
Všeobecná úverová banka, a.s. 0090004012/ 0200 SUBASKBX SK11 0200 0000 0000 9000 4012
Prima banka Slovensko, a.s. 4804915001/ 5600 KOMASK2X SK20 5600 0000 0048 0491 5001