Home

 
Eurokalkulacka
Konverzny kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Home PRODUKTY Poistenie motorových vozidiel Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je pre každého držiteľa motorového vozidla povinné zo zákona. Keď musíš, tak musíš, ale nech to stojí za to! Preto využite niekoľko jedinečných výhod, ktoré Vám poisťovňa KOOPERATIVA ponúka. Vyberte si variant poistenia, ktorý Vám najviac vyhovuje, a získajte najrýchlejšie rastúci bonusový systém, vďaka ktorému môžete získať bonus na ročnom poistnom vo výške až 60 %!

KOOPERATIVA pre rok 2014 odmení klientov zákonného poistenia novým poistením batožiny.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group odmení nových ako aj verných klientov osobných motorových vozidiel ZDARMA poistením batožiny. 

   Verejný prísľub KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti. (.pdf 2,78 MB)

  Verejný prísľub KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie úrazu vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla. (.pdf 2,75 MB)

  Verejný prísľub KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie batožiny vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla. (.pdf 2,75 MB)

KOOPERATIVA ponúka dva druhy poistenia: PARTNER a EUROPARTNER.

1. PARTNER

  • je základným variantom poistenia;
  • pri škode na zdraví alebo usmrtením je výška poistného plnenia 5 000 000, - EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
  • pri vecnej škode a ušlom zisku je výška poistného plnenia 1 000 000, - EUR bez ohľadu na počet poškodených;
  • prislúchajúci bonus (max. 60 %), zľava za ročný spôsob platby, zľava za viac poistení a obchodno - akvizičná zľava.

2. EUROPARTNER

  • je dobrovoľné pripoistenie k variantu PARTNER s vyššími limitmi poistného plnenia;
  • pri škode na zdraví alebo usmrtením je výška poistného plnenia 5 000 000, - EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
  • pri vecnej škode a ušlom zisku je výška poistného plnenia 2 000 000, - EUR bez ohľadu na počet poškodených;
  • prislúchajúci bonus (max. 60 %), zľava za ročný spôsob platby, zľava za viac poistení a obchodno - akvizičná zľava.


Bonusy pre technický rok

Poisťovňa KOOPERATIVA ponúka všetkým dobrým motoristom odmenu za jazdu bez nehody. Preberáme bonusy za bezškodový priebeh z inej poisťovne.

po 1-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu zľava 10 %,
po 2-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu zľava 20 %,
po 3-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu zľava 30 %,
po 4-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu zľava 45 %,
po 5-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu zľava 60 %.

Ďalšie zľavy a výhody :

1. zľava za ročný spôsob platby;
2. zľava za viac poistení;
3. obchodno - akvizičná zľava
4. v prípade totálnej škody preplatíme celú hodnotu vozidla v čase nehody;
5. naša poisťovňa na seba preberie starosti s vrakom;
6. v rámci produktu PZP KOOPERATIVA poskytuje zadarmo aj krytie škôd, ktoré vzniknú na vlastnom vozidle držiteľa v dôsledku živelnej udalosti (štandardne je toto riziko súčasťou havarijného poistenia a nie PZP
7. úrazové poistenie posádky a vodiča zadarmo.
8. poistenie batožiny vodiča a členov posádky zadarmo.
9. renomované asistenčné služby v prípade poistnej udalosti v cene poistenia;
10. pri uzatvorení PZP u nás získava klient zľavy aj na ďalšie produkty našej poisťovne
11. ak máte viac ako 70 rokov alebo ste držiteľom preukazu ZŤP a Váš jediný príjem je starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, máte nárok na zľavu 50 %;
12. všetky škody neživotného poistenia klient hlási na jedno telefónne číslo 0850 111 577 – non-stop Centrálny dispečing škôd;

Cenu poistenia si môžete prepočítať na poistnej kalkulačke.

Rozsah asistenčných služieb pre produkt PZP (Variant Partner a Europartner)

 Rozsah asistenčných služieb PZP variant EUROPARTNER (.pdf 401 kB)

 Rozsah asistenčných služieb PZP variant PARTNER (.pdf 403 kB)

 

Poistné podmienky na stiahnutie

 VPP č. 708 (.pdf 86 kB)

 ZD PZP 2014 (.pdf 93 kB)