Home

 Eurokalkulacka
Konverzny kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Home KLIENTSKÁ ZÓNA Zmeny v poistnej zmluve
Zmeny v poistnej zmluve

Žiadosti o zmeny ako: zmena mena, adresy, oprávnenej osoby, spôsobu platenia a podobne, ako aj žiadosť o zrušenie, posielajte poštou DOPORUČENE na adresu agentúry, ktorá spravuje Vašu poistnú zmluvu (jej adresu nájdete na Vašej zmluve).

POZOR: v prípade zrušenia zmluvy o životnom poistení sa vracia klientovi odkupná hodnota, čo je dovtedy zaplatené poistné za riziko dožitia, avšak odpočítajú sa náklady spojené s jej vznikom a aj poistné zaplatené za pripoistenia. Preto sa pri zrušení poistnej zmluvy v prvom roku je odkupná hodnota nulová a v ďalších rokoch je znížená o spomínané položky. Pred zmluvne dohodnutou dobou trvania je zrušenie životnej zmluvy finančne nevýhodné.