Home

 Eurokalkulacka
Konverzny kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK
Home KLIENTSKÁ ZÓNA Čísla účtov

Čísla účtov

Pre úhradu poistného Vám ponúkame nasledovné čisla účtov:

 
tuzemská platba
platba zo zahraničia
číslo účtu SWIFT kód IBAN
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0175126457/ 0900 GIBASKBX SK25 0900 0000 0001 7512 6457
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1029706001/ 1111 UNCRSKBX SK29 1111 0000 0010 2970 6001
Všeobecná úverová banka, a.s. 0090004012/ 0200 SUBASKBX SK11 0200 0000 0000 9000 4012
Poštová banka, a.s. 0202120000/ 6500 POBNSKBA SK34 6500 0000 0002 0212 0000
Prima banka Slovensko, a.s. 4804915001/ 5600 KOMASK2X SK20 5600 0000 0048 0491 5001