Pre istotu

Spojte bezpečnú investíciu s poistením.

Vytvorte vám a vašej rodine balík financií pre budúcu potrebu. Svoje financie zhodnotíte, seba a svojich blízkych pred nečakanou situáciou poistíte.

Vaša bezpečná investícia

Investičné životné poistenie Byty invest

Poistenie Byty Invest optimálne spája bezpečnú investíciu vašich financií s poistením. Financie sú investované do fondu, ktorý je založený na dlhopise. Vaše financie sa zhodnocujú prostredníctvom nájmu bytov v Českej republike, dlhopis je zaistený záložnými právami k nehnuteľnostiam.

Poistenie je vhodné na zhodnotenie voľných financií pre budúce potreby, na tvorbu štartovacieho kapitálu pre deti, vnúčatá alebo finančné prilepšenie k blížiacemu sa dôchodku.

Dostupnosť a jednoduchosť

Vstupný vek poisteného je od 0 do 85 rokov. Minimálne poistné je vo výške 1000 eur (jednorázovo), poistná doba je 5 rokov a 5 mesiacov.

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.