Pre istotu

Zabezpečte plynulé splácanie vašich záväzkov.

Úver alebo hypotéka sú veľké záväzky. Náhodný úraz môže vám a vašej rodine skomplikovať ich plnenie. S dojednanými pripoisteniami vám uľahčíme finančnú situáciu pri zmene životných okolností po úraze ako je napríklad práceneschopnosť.

Poistenie vašich záväzkov

Rizikové životné poistenie Profi komplet

Profi Komplet je rizikové životné poistenie pre prípad úmrtia, ktoré dáva živiteľovi rodiny istotu finančného zabezpečenia rodiny v nečakaných životných situáciách, ako je napríklad úmrtie. Poistenie pomôže pozostalým naďalej splácať záväzky.

Pripoistenia vám poskytnú počas života istotu bezpečia

Poistná doba je najmenej 5 rokov, najviac 40 rokov.

Pripoistenia

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.