Pre istotu

Poistite si nové vozidlo pred finančnou stratou.

Vyberte si variant Basic, Optimum, Dynamic alebo Excelent a my dorovnáme finančnú stratu, ktorá vám vznikne pri totálnej škode na vašom novom aute.

Poistite si vaše auto pred finančnou stratou

Poistenie finančnej straty GAP

Plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky všeobecnej hodnoty motorového vozidla, ktorá najmä v prvých 3 rokoch výrazne klesá. Poistenie finančnej straty GAP vám kryje rozdiel medzi nákupnou cenou vozidla a cenou, ktorú malo vozidlo tesne pred vznikom totálnej škody (napríklad krádež, havária). Pre dojednanie poistenia GAP musíte mať uzatvorené havarijné poistenie.

Všeobecná hodnota vozidla rokmi klesá. S poistením GAP počas prvých piatich rokov si môžete zabezpečiť finančné krytie škody porovnateľné s cenou pri kúpe vášho vozidla. Poistenie GAP je možné dohodnúť na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov.

Poistenie kryje riziko

Výhody

Poistenie finančnej straty GAP sa dojednáva ako pripoistenie k havarijnému poisteniu Auto Komplet.

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.