Pre istotu

Poistite si nové vozidlo pred finančnou stratou.

Vyberte si variant na 3, 4 alebo 5 rokov a my dorovnáme finančnú stratu, ktorá vám vznikne pri totálnej škode na vašom novom aute.

Poistite si vaše auto pred finančnou stratou

Pripoistenie finančnej straty GAP

Plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky všeobecnej hodnoty motorového vozidla, ktorá najmä v prvých 3 rokoch výrazne klesá. Pripoistenie finančnej straty GAP vám kryje rozdiel medzi nákupnou cenou vozidla a cenou, ktorú malo vozidlo tesne pred vznikom totálnej škody (napríklad krádež, havária).

Všeobecná hodnota vozidla rokmi klesá. S pripoistením GAP počas prvých piatich rokov si môžete zabezpečiť finančné krytie škody porovnateľné s cenou pri kúpe vášho vozidla. Pripoistenie GAP je možné dohodnúť na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov.

Pripoistenie kryje riziko

Výhody

Pripoistenie finančnej straty GAP sa dojednáva ako dodatkové poistenie k havarijnému poisteniu Auto Komplet.

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.