Poistné produkty

Spolupráca so Slovenskou sporiteľňou

Záujem o poistenie stále stúpa. Strategická spolupráca poisťovne KOOPERATIVA so Slovenskou sporiteľňou poskytuje klientom pod jednou strechou komplexné služby v oblasti životného a neživotného poistenia.

Osobní bankári na pobočkách Slovenskej sporiteľne poskytujú klientom poistenie poisťovne KOOPERATIVA šité na mieru.

Produkty poisťovne KOOPERATIVA, ktoré ponúka Slovenská sporiteľňa

Nenechajte nič na náhodu a peniaze vopred si pripravte sami.

Pohrebným poistením zabezpečíte rýchlo a jednoducho finančné prostriedky na zorganizovanie dôstojnej poslednej rozlúčky. Náklady spojené s pohrebom sú stále vyššou finančnou záťažou pre pozostalých. Ak jej chcete predísť, potom je Pohrebné poistenie tou správnou voľbou. Poistné plnenie, ktoré má byť na tieto účely použité, vyplatíme rýchlo a bez dokladovania účelu použitia.

Bližšie informácie získate na webe Slovenskej sporiteľne, a.s.

Dokumenty k Pohrebnému poisteniu:

Predvídajte s nami a poistite si svoj ŽIVOT moderným a flexibilným produktom, ktorý spája poistné krytie, sporenie a investovanie. Poistenie sa dá kedykoľvek prispôsobiť aktuálnej životnej situácii – sami sa rozhodnete, či máte záujem o zvýšenú poistnú ochranu pri jednotlivých rizikách alebo chcete svoje úspory predovšetkým zhodnocovať. Kedykoľvek počas trvania poistenia môžete vykonávať veľké množstvo zmien.

Poistné krytie:

 • dožitie
 • smrť z akýchkoľvek príčin

Poistnú ochranu si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia pre dospelých a deti:

 • Smrť následkom úrazu
 • Závažné ochorenia pre dospelého/pre dieťa
 • Trvalé následky úrazu pre dospelého/pre dieťa
 • Zlomeniny
 • Hospitalizácia z úrazu
 • Hospitalizácia z choroby
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Invalidita (nad 70%)

Bližšie informácie získate na webe Slovenskej sporiteľne, a.s.

Dokumenty k Poisteniu Život:

Toto poistenie bolo špeciálne vytvorené k úverom Slovenskej sporiteľne, a.s.. Poistenie vzniklo spoluprácou poisťovní KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a BNP Paribas Cardif Poisťovna, a.s.. Poskytuje ideálne riešenie v prípade, ak žiadate o úver, obávate sa však, či ho budete vždy schopní splácať. Poistenie uzatvoríte jednoducho – priamo pri podpise úverovej zmluvy.

Bližšie informácie k produktom Poistenie k Pôžičke na čokoľvek alebo Poistenie k Hypotéke bez prekážok získate na webe Slovenskej sporiteľne, a.s. 

Dokumenty k Poisteniu úveru:

Úmrtie a úrazy sa nikomu nevyhýbajú a môžu spôsobiť podstatnú zmenu v našom živote, ale aj v živote našej rodiny a zasiahnuť do nášho životného tempa. Úrazy nás sprevádzajú pri športe, pri ceste do práce, do školy, pri dopravných nehodách, na dovolenke.... Žiaľ aj smrteľné úrazy prichádzajú nečakane a bez varovania. Tieto udalosti sa môžu výrazne podpísať na našich príjmoch i rodinnom rozpočte.

Osobná poistka je poistenie, ktoré vám zjednodušuje riešenie finančnej situácie pri nepredvídaných udalostiach a ich následkoch.

Poistenie je určené nielen vám, ale aj celej vašej rodine a preto si môžete vybrať Rodinný alebo Základný balík.

Základný balík za 5 € mesačne

Poistné riziko Poistná suma
Smrť z akýchkoľvek príčin      500 €
Smrť následkom úrazu 10 000 €
Smrť úrazom pri dopravnej nehode 10 000 €
Závažné trvalé následky úrazu 10 000 €
Chirurgický zákrok z úrazu    1 000 €

Balík Rodina za 10 € mesačne

Poistné riziko Poistník Manželka/Manžel poistníka Všetky deti poistníka*
Smrť z akýchkoľvek príčin      500 €      500 € -
Smrť následkom úrazu 10 000 € 10 000 € -
Smrť úrazom pri dopravnej nehode 10 000 € 10 000 € -
Závažné trvalé následky úrazu 10 000 € 10 000 € 10 000 €
Chirurgický zákrok z úrazu   1 000 €   1 000 €   1 000 €
Zlomeniny - -        50 €
Kliešťová Encefalitída + Lymská Borelióza - -   1 000 €

*Deti do 18 rokov
Produkt je určený pre klientov Slovenskej sporiteľne, a.s.

Bližšie informácie získate telefonicky 0850 111 888 alebo Napíšte nám

Dokumenty k poisteniu Osobná poistka:

Celoročné poistenie, ktoré Vám poskytne ochranu na celom svete. Kryje všetky riziká spojené s objavovaním zaujímavých miest.

S ročným cestovným poistením k platobnej karte môžete:

 • poistiť seba a celú svoju rodinu
 • užívať si v zahraničí ochranu po celý rok s neobmedzeným počtom vycestovaní

Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady, trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu, zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach a na zdraví, poistenie nákladov na cestu príbuzného, poistenie nepojazdného motorového vozidla, právna ochrana na cestách,  poistenie batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia.

Bližšie informácie získate na webe Slovenskej sporiteľne, a.s.

Dokumenty k Cestovnému poisteniu k platobným kartám:

Skúsený právny zástupca, k dispozícii pre celú rodinu, je jednoduchým riešením právnych sporov. Ušetrite s nami za právne služby.

Bližšie informácie získate telefonicky 0850 111 888 alebo Napíšte nám 

Dokumenty k Poisteniu právnej ochrany:

Je kombinácia poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti, ktoré vám pomôže v prípade náročných situácií ako sú živelné udalosti, či krádež.

Predstavuje komplexný balík ochrany vášho domova zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením. Uzatvoríte si ho jednoducho a rýchlo v jednej zmluve s úverom.

Bližšie informácie získate na webe Slovenskej sporiteľne, a.s.

Dokumenty k Poisteniu majetku DOMOV:

Chráňte si zariadenie svojej domácnosti, jedná sa o významnú súčasť vášho domova. 

Poistenie domácnosti zahŕňa všetko vnútorné vybavenie v byte i dome napr. veci osobnej potreby, nábytok, elektroniku, športové potreby, či drahý obraz.

Medzi základné riziká patrí – požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, povodeň a záplava, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, vodovodné škody, náraz dopravného prostriedku, atmosférické zrážky a iné.

Poistením automaticky získate zadarmo krytie škody zo zodpovednosti na zdraví alebo majetku, na vašej práčke či predĺženú záruku domácich elektrospotrebičov. 

Bližšie informácie získate telefonicky 0850 111 888 alebo Napíšte nám

Dokumenty k Poisteniu domácnosti :

V prípade nehody nemusí povinné zmluvné poistenie vinníka pokryť náklady na opravu Vášho vozidla v plnej výške. Poisťovňa vinníka uhradí len škodu zodpovedajúcu veku a opotrebovaniu. To znamená, uhradí len časť nákladov na opravu.

Máme pre Vás riešenie, ktoré šetrí Váš čas aj peniaze –  poistenie AUTO PLUS. Poistenie AUTO PLUS  ponúka výhody havarijného poistenia pri preplatení Vami nezavinenej škody na Vašom vozidle, a to za výnimočnú cenu už od 54,-EUR ročne.

Máme pre Vás mini havarijné poistenie s možnosťou výberu z  troch balíkov:

 • BASIC     obsahuje poistné riziká nezavinená havária a škody spôsobené živelnou udalosťou,
 • SILVER    = BASIC + škody spôsobené stretom vozidla so zverou a škody na vozidle spôsobené hlodavcami, 
 • GOLD      = SILVER + škody na čelnom skle.

Klient má možnosť platiť poistné mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Za jedno poistné obdobie zaplatí od 54,-EUR ročne, bez ohľadu na frekvenciu platenia.

Máte záujem o poistenie? Kontaktujte nás telefonicky 0850 111 888 alebo Napíšte nám

Bližšie informácie získate na webe Slovenskej sporiteľne, a.s.

Dokumenty k poisteniu Auto plus: