Pre istotu

Bankopoistenie

Spolupráca poisťovne KOOPERATIVA a Slovenskej sporiteľne prináša exkluzívne produkty a služby.

Ako nahlásiť škodovú udalosť

1. Osobne

Škody zo životného, pohrebného a nežitovného poistenia môžete nahlásiť osobne na pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s.

Tlačivá zo  životného a pohrebného poistenia a neživotného poistenia si môžete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť alebo Vám ho poskytne poradca na pobočke.

2. Poštou

Škody zo životného, pohrebného a neživotného poistenia môžete nahlásiť písomne. Tlačivá zo životného a pohrebného poistenia a neživotného poistenia si môžete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a overené poslať na adresu:

Adresa pre doručenie:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

3. Telefonicky

0850 200 200
+421 2 5729 9983 zo zahraničia

Telefonicky môžete nahlásiť škody z neživotného poistenia.

4. Online hlásenie

Online môžete nahlásiť škody z poistenia:

Povinné zmluvné poistenie
Havarijné poistenie
Poistenie majetku
Poistenie zodpovednosti

ŽIVOTNÉ A POHREBNÉ POISTENIE

NEŽIVOTNÉ POISTENIE