Pre istotu

Sme s vami tam, kde to potrebujete.

Vyberte si asistenta na vaše zahraničné cesty bez komplikácii. S naším poistením GLOBAL sme vám v prípade potreby kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii s asistenčnými službami. Vy sa môžete pokojne sústrediť na svoju dovolenku či pracovnú cestu.

Komplexné poistenie pre vaše cesty

Zahraničné cestovné poistenie GLOBAL

Cestovné poistenie je nevyhnutnou súčasťou každej zahraničnej cesty, či sa chystáte na dovolenku alebo na pracovnú cestu.  

Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) sú hradené náklady na ošetrenie len v členských štátoch Európskej únie, EHP a vo Švajčiarsku, avšak len v štátnych zdravotníckych zariadeniach (súkromných nie). Krytie je len do výšky, ktorú by uhradila zdravotná poisťovňa daného štátu domácim poistencom. EPSP nekryje náklady na prevoz do SR, ani repatriáciu telesných pozostatkov.

Komerčné cestovné poistenie preplatí náklady za liečbu v plnej sume v štátnom aj v súkromnom zdravotníckom zariadení.

Poistenia GLOBAL kryjú

S poisteniami GLOBAL vám pomôžeme pri

Výhody

Asistenčná služba

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.