My vieme, že čas je vzácny.

Zastavte sa u nás na

eKooperativa.sk

V klientskom portáli eKooperativa máte k dispozícii poistky,
škody a platby v prehľadných sekciách

Moje poistné zmluvy
Moje platby
Profil
Online poistenie
Nahlásiť škodu
Moje škody
Call centrum 0800 120 000 zo zahraničia +421 2 57 299 684
Po - Pia od 8:00 do 17:00 hod
 
 

Prístup k praktickým službám
a užitočným informáciám 24 hodín denne

Registrujte sa

Prehľad o svojich poistkách – aktuálnych a ukončených

Prehľad o platbách poistného

Možnosť priamej úhrady poistného online na zmluve, a to kartou, QR kódom alebo prostredníctvom internetbankingu

Prehľad o adresách na svojich poistných zmluvách – trvalá, korešpondenčná, adresa predmetu poistenia tj. domu/bytu.

Prehľad o škodách a stave ich riešenia s možnosťou elektronicky doložiť dokumenty

Možnosť hlásiť škody online

Online prístup k zmene alebo úprave vybraných osobných údajov

 
 

Jednoduchá registrácia a aktivácia
Vášho účtu

1Vstup do eKooperativa na www.koop.sk

2Vyplňte registračné údaje

 • číslo poistnej zmluvy (alebo návrhu poistnej zmluvy)
 • rodné číslo
 • emailová adresa
 • mobilné telefónne číslo
 • akceptovanie dokumentu „Podmienky používania Aplikácie Klientsky portál
 • eKooperativa“ (potrebné pre úspešnú registráciu)

3Jednoduchá registrácia a aktivácia Vášho účtu

Prosím vyplňte údaje:

 • Vaše heslo, ktoré budete používať pre prihlásenie
 • Súhlas / Nesúhlas s elektronickou komunikáciou,
  Súhlas / Nesúhlas s používaním osobných údajov na marketingové účely
 • Kliknite na tlačidlo Poslať overovací kód, ktorý Vám bude zaslaný na zadané mobilné číslo

4Overovací SMS kód

 • Súhlas / Nesúhlas s elektronickou komunikáciou,
  Súhlas / Nesúhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
 • Kliknite na tlačidlo Poslať overovací kód, ktorý Vám bude zaslaný na zadané mobilné číslo

5Prihlásenie

 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava,
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746.
GIIN: EM4SY0.00023.ME.703