Marketingový analytik

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ A ANALYTICKÉ POZÍCIE

Náplň práce:
Vykonávanie zákazníckeho prieskumu
Zbieranie a zhromažďovanie dát z rôznych zdrojov o trhu, produktoch, službách, zákazníkoch a konkurencii
Analyzovanie komplexných dát
Transformovanie dát do ľahko prezentovateľných formátov (vizualizácia)
Využívanie prediktívnych štatistických modelov
Predpovedanie trendov na základe historických dát a dátových analýz, identifikácia nových príležitostí
Spolupráca s ostatnými úsekmi (tvorba produktov, obchod)
Spolupráca s IT úsekom na rozvoji dátových zdrojov
Participácia na tvorbe marketingových stratégií a plánov
Konzultácie ohľadne analytickýcj výstupov s riaditeľom marketingu
Príprava a automatizácia požadovaných reportov

Požiadavky :
Skúsenosti s korporátnym prostredím
Skúsenosti s marketingovými analýzami a znalosť trhu
Skúsenosti so spracovaním dát (vrátane analýzy webových dát) - min. 3 roky
Skúsenosti s analytickým a BI softvérom (MS Excel, MS Power BI,..)
Výhodou sú skúsenosti s používaním štatistických analytických softvérov a databáz (SAS, SPSS, R, SQL a pod...) a znalosť CRM systémov
VŠ vzdelanie – obchodné, ekonomické, analytické (ideálne so zameraním na marketing)
Anglický jazyk – stredne pokročilý
MS Office – profesionál
Analytické a kreatívne schopnosti
Proaktívny a pozitívny prístup k zverenej agende
Samostatné uvažovanie a rozhodovanie sa na základe analýzy a relevantných argumentov
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Zmysel pre tímovú prácu
Asertivita
Spoľahlivosť, zodpovednosť, disciplína
Časová flexibilita a vysoké nasadenie

Základná zložka mzdy:
1500,- Eur brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/4097722/web