Špecialista podpory PR a CSR aktivít

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
ADMINISTRATÍVA

Náplň práce:
Participácia na tvorbe a plnení PR & CSR stratégií 
Príprava tlačových správ a podkladov do médií pre PR manažéra
Správa podporených projektov – komunikácia s úspešnými aj neúspešnými žiadateľmi o podporu CSR projektov
Administrácia a zúčtovanie finančných výdavkov jednotlivých organizácií
Monitoring realizácie podporených projektov - priebežný dohľad nad financovaním a realizáciou
Dohľad nad dodržiavaním zmluvných podmienok, sledovanie rozpočtu, kontrola využitia príspevkov zo strany podporených organizácií a korektnosti účtovania 
Organizačné zabezpečenie dobrovoľníctva zamestnancov spoločnosti Kooperativa 
Participácia na príprave výročnej správy 

Požiadavky a odmeňovanie:
VŠ vzdelanie zamerané na humanitné vedy, ideálne na komunikáciu a PR
Pozitívny vzťah k CSR témam
Rozhľadenosť – sociálne témy, spoločenská situácia, sledovanie aktuálnych tém a aktivít v prostredí tretieho sektora
Anglilcký jazyk – stredne pokročilý
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Zmysel pre tímovú prácu
Asertivita
Spoľahlivosť, zodpovednosť, disciplína
Časová flexibilita a vysoké nasadenie

Základná zložka mzdy:
1000,- Eur brutto (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: www.profesia.sk