Právnik/Právnička - sporová agenda (Košice)

Oddelenie:
PRÁVO

Náplň práce:
Vymáhanie pohľadávok - koncipovanie žalôb, vyjadrení k žalobám, opravných prostriedkov
Zastupovanie spoločnosti pred súdmi - aktívna účasť, ako aj vypracúvanie vyjadrení k podaniam na súdy
Vypracovanie právnych stanovísk, právnych analýz
Právne konzultácie a usmernenia pre ostatné úseky spoločnosti
Koncipovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, korporátnej dokumentácie
Zodpovednosť za správnu, včasnú a odbornú analýzu právnych problémov

Požiadavky:
Skúsenosti v oblasti práva minimálne 2 roky - poisťovníctvo, bankovníctvo, finančný sektor, advokácia, štátna správa
Aktívna prax na súdoch
Praktická znalosť koncipovania zmlúv z oblasti obchodného, občianskeho práva a tvorby korporátnej dokumentácie obchodných spoločností
Výborný písomný a slovný prejav
Samostatnosť a zodpovednosť
Pohotovosť vystupovania, flexibilita
Angažovaný a konštruktívny prístup k plneniu pracovných úloh a povinností
Dobré zvládanie stresových situácií

Základná zložka mzdy:
1200,- Eur brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/4158843