Investičný špecialista – skrátený alebo plný úväzok

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ A ANALYTICKÉ POZÍCIE

Náplň práce:
Zabezpečenie a kontrola vysporiadania obchodov s cennými papiermi
Zabezpečenie správy cenných papierov v SW na evidenciu cenných papierov spojenú s ich držbou
Príprava podkladov pre zaúčtovanie finančných investícií (transakcie, ocenenie investícií, ich výnosnosť)
Sledovanie a aplikácia zmien IFRS súvisiacich s oblasťou finančných investícií  
Príprava interných a externých výkazov v súvislosti s finančnými investíciami spoločnosti 
Podieľanie sa na tvorbe a aktualizácii zmlúv súvisiacich so správou finančného portfólia spoločnosti
Podieľanie sa na tvorbe a aktualizácii interných predpisov z oblasti správy finančných aktív
Spolupráca s bankami, správcovskými spoločnosťami, audítormi  a inými subjektmi finančného trhu
Analytické činnosti súvisiace s riadením likvidity spoločnosti
Administrácia produktov investičného životného poistenia
Sledovanie legislatívy upravujúcej investičné životné poistenie
Sledovanie a aktualizácia dokumentov súvisiacich s PRIIPs produktmi
Spolupráca pri implementácii nových systémov

Požiadavky:
VŠ vzdelanie II. stupňa - ekonomické, matematické
AJ - stredne pokročilý (B2)
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - základy
Znalosť IAS 39 / IFRS 9 - výhodou
Programovanie VBA - výhodou
Práca s databázami - výhodou
Samostatné analytické myslenie
Lojalita, flexibilita, iniciatíva
Precíznosť a zodpovednosť

Základná zložka mzdy:
1200,- Eur brutto (pri plnom úväzku, finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: Dotazník