Pre istotu

Vaše podnikanie môže nečakane skončiť aj bez vašej viny.

Chráňte sa pred následkami udalostí, ktoré môžu narušiť plynulý chod vášho podnikania. Podnikajte zodpovedne voči sebe, rodine i partnerom s kvalitnou poistkou Profesionál.

Svoje podnikanie si poistite

Poistenie podnikateľov Profesionál

Poistenie Profesionál sa vzťahuje na poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a nepodnikateľského sektora (občianske a záujmové združenia, spoločenské, rozpočtové a príspevkové organizácie a občania podnikajúci na rodné číslo). Poistenie zahŕňa poistné riziká združený živel, prerušenie prevádzky živlom, odcudzenie, zničenie skla, lom stroja a elektroniky, poistenie prepravy a všeobecnú zodpovednosť.

V prípade výkonu niektorých povolaní vám vzniká zákonná povinnosť poistiť si zodpovednosť pri výkone konkrétneho povolania (napr. advokáti, daňoví poradcovia, veterinári).

Pripoistenie všeobecnej zodpovednosti

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.