Pre istotu

Starostlivosť o životné prostredie je nevyhnutná.

Poistenie ponúka podnikateľom potrebné krytie zodpovednosti v prípade vzniku environmentálnej škody. Vyberte si partnera, ktorý sa o vaše povinné poistenie postará.

Povinnosť chrániť životné prostredie

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Enviro max

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa vzťahuje na zodpovednosť podnikateľa (prevádzkovateľa), ktorý je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu (výbuch, rozptyl, uvoľnenie alebo únik škodlivých látok na alebo z miesta poistenia) pri výkone podnikateľskej činnosti. Táto povinnosť podnikateľovi vyplýva zo zákona, ktorý za environmentálnu škodu považuje škodu na chránených druhoch a biotopoch, na vode a na pôde.

V prípade výkonu niektorých povolaní vám vzniká zákonná povinnosť poistiť si zodpovednosť pri výkone konkrétneho povolania (napr. advokáti, daňoví poradcovia, veterinári).

Pripoistenie sa vzťahuje na zodpovednosť

Poistné riziká

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.