Pre istotu

Výkon povolania bez starosti.

S prácou súvisí 
zodpovednosť za vaše konanie. Uzavrite
poistenie a sústreďte sa na výkon.

Prevezmite zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania ponúka zamestnancovi optimálnu poistnú ochranu v prípade, ak spôsobia škodu svojmu zamestnávateľovi. Sú to škody, ktoré náhodne spôsobíte zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh v súvislosti s činnosťou uvedenou v poistnej zmluve na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci.

Poistnú zmluvu môže uzavrieť zamestnávateľ v prospech zamestnancov alebo si ho zamestnanec uzavrie sám.

Poistnú zmluvu je možné uzavrieť pre zamestnanecký pomer

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.