Pre istotu

Aj v práci potrebujete istotu.

S prácou súvisí hmotná zodpovednosť a zodpovednosť za vaše konanie. Naše poistenie zabezpečí, že škody, ktoré spôsobíte svojmu zamestnávateľovi, uhradíme za vás.

Prevezmite zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh. Poistenie zodpovednosti je určené pre zamestnancov alebo zamestnávateľov v prospech svojich zamestnancov. Dojednaním tohto poistenia uhradíme za vás škody, ktoré náhodne spôsobíte zamestnávateľovi v súvislosti s činnosťou uvedenou v poistnej zmluve, na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci.

Poistnú zmluvu môže uzavrieť zamestnávateľ v prospech zamestnancov alebo si ho zamestnanec uzavrie sám.

Poistnou zmluvou je možné uzavrieť poistenie pracovnou zmluvou

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.