Pre istotu

Čísla účtov

Čísla účtov pre zmluvy poisťovne KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Uhradiť poistné môžete platobnou kartou na pobočke, vkladom alebo prevodom na jeden z účtov. Klienti Slovenskej sporiteľne majú možnosť priamo v poistnej zmluve dohodnúť platenie poistného inkasom z účtu.

    IBAN účet  SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.   IBAN účet od 01.02.2014 SK25 0900 0000 0001 7512 6457 SWIFT / BIC kód GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.   IBAN účet od 01.02.2014SK29 1111 0000 0010 2970 6001 SWIFT / BIC kód UNCRSKBX
VÚB, a.s.   IBAN účet od 01.02.2014SK11 0200 0000 0000 9000 4012 SWIFT / BIC kód SUBASKBX
Poštová banka, a.s.   IBAN účet od 01.02.2014SK34 6500 0000 0002 0212 0000 SWIFT / BIC kód POBNSKBA
Prima banka Slovensko a.s.   IBAN účet od 01.02.2014SK20 5600 0000 0048 0491 5001 SWIFT / BIC kód KOMASK2X

Čísla účtov pre klientov, ktorí si uzatvorili poistenie v pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s. alebo Prvej Stavebnej sporiteľne, a. s.

Produkty Číslo účtu IBAN účet  SWIFT / BIC kód
Poistenie ŽIVOT 176790050 / 0900 SK28 0900 0000 0001 7679 0050 GIBASKBX
Kapitálové životné poistenie SPOROživot
Kapitálové životné poistenie pre deti iXtra život Junior
Pohrebné poistenie - klienti Slovenskej sporiteľne, a. s.
Úverové životné poistenie
( predávané od 15. 10. 2003 do 31. 3. 2009 )
Pohrebné poistenie - klienti Prvej Stavebnej sporiteľne, a. s. 5046058825 / 0900 SK81 0900 0000 0050 4605 8825 GIBASKBX
Investičné životné poistenie H-Fix 631017108 / 0900 SK54 0900 0000 0006 3101 7108 GIBASKBX
Úverové investičné životné poistenie HypoH-Fix
Poistenie k Účtu sporenia 176790050 / 0900 SK28 0900 0000 0001 7679 0050 GIBASKBX
Pohrebné poistenie - klienti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
(uzatvorené od 1. 4. 2018)
  SK25 0900 0000 0001 7512 6457 GIBASKBX
Poistenie k Úveru váš úverový účet poistné sa platí spolu s úverovou splátkou GIBASKBX
Neživotné poistenia - klienti Slovenskej sporiteľne, a. s.   SK25 0900 0000 0001 7512 6457 GIBASKBX
Indexovo-viazané poistenie INDEX-Fix 632641674 / 0900 SK75 0900 0000 0006 3264 1674 GIBASKBX