Pre istotu

Čísla účtov

Uhradiť poistné môžete platobnou kartou na pobočke, vkladom alebo prevodom na jeden z účtov. Klienti Slovenskej sporiteľne majú možnosť priamo v poistnej zmluve dohodnúť platenie poistného inkasom z účtu.

    IBAN účet  SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.   IBAN účet od 01.02.2014 SK25 0900 0000 0001 7512 6457 SWIFT / BIC kód GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.   IBAN účet od 01.02.2014SK29 1111 0000 0010 2970 6001 SWIFT / BIC kód UNCRSKBX
VÚB, a.s.   IBAN účet od 01.02.2014SK11 0200 0000 0000 9000 4012 SWIFT / BIC kód SUBASKBX
Poštová banka, a.s.   IBAN účet od 01.02.2014SK34 6500 0000 0002 0212 0000 SWIFT / BIC kód POBNSKBA
Prima banka Slovensko a.s.   IBAN účet od 01.02.2014SK20 5600 0000 0048 0491 5001 SWIFT / BIC kód KOMASK2X