Pre istotu

Zamestnanie

Ponúkame vám jedinečnú možnosť byť pri dynamickom rozvoji stabilnej a úspešnej spoločnosti. Staňte sa členom nášho tímu profesionálov a my vám vytvoríme priestor pre váš rast a kariéru.

Ak Vás zaujme niektorá z našich voľných pozícií, zašlite nám váš motivačný list a štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku na kariera@koop.sk alebo vyplňte dotazník pre uchádzačov.

V prípade, že máte záujem byť vedená/ý v databáze uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti, uveďte prosím vo svojej žiadosti aj súhlas s archiváciou vašich osobných údajov podľa Z.č.122/2013 v nasledovnom znení:

„Týmto dávam súhlas spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so spracovaním mojich osobných údajov, uvedených v týchto dokumentoch (životopis, motivačný list, a pod.), pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení po dobu 12 mesiacov. Zároveň čestne prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé."

 

Kontakt

  • 02/57 299 347
    Mgr. Silvia Koporcová
  • 02/57 299 415
    PaedDr. Sandra Palovičová
  • 02/57 299 336
    Mgr. Dominika Miklášová
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!