Pre istotu

Reportingový špecialista pre Úsek investmentu

Bratislava

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie II. stupňa - ekonomické, matematické

Náplň práce:
príprava reportov v rozsahu činnosti Úseku investmentu
príprava podkladov pre manažment, kontrolné orgány spoločnosti a skupinu Vienna Insurance Group
analytické činnosti súvisiace s riadením likvidity spoločnosti
monitorovanie štruktúry investičného portfólia, rozloženie investícií v súlade s investičnou stratégiou
monitoring vývoja finančných trhov
podporné činnosti súvisiace s účtovnou závierkou, oceňovaním aktív
predkladanie podkladov pre audit, dohľad a internú kontrolu

Požiadavky :
VŠ vzdelanie II. stupňa – ekonomické a matematické
Pozícia vhodná aj pre absolventa
MS Offcie – pokročilý
Anglický jazyk – stredne pokročilý
Samostatné analytické myslenie
Lojalita, orientácia na výkon a cieľ, flexibilita, iniciatíva
Precíznosť, schopnosť zvládať záťažové situácie

Základná zložka mzdy:
TPP - 1000,- Eur brutto
Dohoda – 5 Eur/hodina
(finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/3919768/