Pre istotu

Kontrolór - analytik špecialista

Bratislava - centrála spoločnosti

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie - technické alebo analytické zameranie

Náplň práce:

Tvorba a využívanie analýz a analytických nástrojov na odhaľovanie neštandardných a podozrivých transakcií v poistných udalostiach životného a neživotného poistenia.
Revízia a analýza trendov, indikátorov z potvrdených podozrení na podvodné alebo neštandardné konanie
Tvorba a aktualizácia prednastavených pravidiel a indikátorov pri odhaľovaní podozrivých skutočností
Posudzovania neštandardností v dátach, redukovania falošných príznakov podozrení, nastavenia pravidelných reportov
Výber, príprava a analýza dát k poistným udalostiam z informačného systému
Účasť na analyticko – technickom rozvoji kontrolných činností
Posudzovanie hlásených alebo vlastnou činnosťou zistených podozrivých skutočností
Spracovanie podkladov a dôkazov k preverovaným prípadom
Zabezpečenie evidencie, dokumentácie a archivácie posudzovaných prípadov
Kontrola a analýza kvality a včasnosti hlásení podozrivých prípadov
Spolupráca pri preverovaní podozrivých skutočností s ďalšími spolupracovníkmi, odbornými útvarmi a partnermi poisťovne
Príprava a spracovanie reportov k činnostiam oddelenia

Požiadavky:

VŠ vzdelanie - technické alebo analytické zameranie
Silné analytické zručnosti
Analyticko-algoritmické zmýšľanie
Zmysel pre detail, presnosť a kritické myslenie
Schopnosť pracovať samostatne a zároveň byť tímový hráč
Prax s tvorbou a spracovaním analýz a/alebo s analytickými nástrojmi alebo relačnými databázami výhodou
Microsoft Access, SQL – výhodou
Znalosť procesov a produktov v poisťovníctve (najmä likvidácia poistných udalostí) alebo bankovníctve výhodou
Znalosť angličtiny a/alebo nemčiny na pokročilej úrovni výhodou
Výborné komunikačné a argumentačné schopnosti
Bezúhonnosť

Základná zložka mzdy:
1100,- Eur brutto (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/3798765/