Pre istotu

Interný audítor

Bratislava - centrála spoločnosti

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie – ekonomické, právnické

Náplň práce:

Výkon interných auditov v zmysle schváleného plánu auditov
Preverovanie, analyzovanie a hodnotenie fungovania vnútorných procesov, primeranosti a účinnosti kontrolného systému
Posudzovanie súladu vykonávaných činností s nastavenými postupmi a legislatívnymi požiadavkami
Hodnotenie identifikovaných nedostatkov a rizík
Navrhovanie odporúčaní a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a zlepšovanie procesných činností
Spolupráca pri spracovaní auditných správ a dokumentovaní audítorskej činnosti
Monitoring plnenia odporúčaní a nápravných opatrení
Reporting podľa požiadaviek

Požiadavky:

Silné analytické zručnosti
Výborné komunikačné a argumentačné schopnosti
Zmysel pre detail
Schopnosť pracovať samostatne a zároveň byť tímový hráč
Prax v oblasti vnútorného alebo externého auditu, resp. na podobnej pozícii min. 1 rok
Znalosť procesov a produktov v poisťovníctve alebo bankovníctve výhodou
Prax v oblasti účtovníctva, financií alebo daní výhodou
Znalosť angličtiny a/alebo nemčiny na pokročilej úrovni výhodou
Bezúhonnosť

Základná zložka mzdy:

1100,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta