Pre istotu

Analytik riadenia rizík - senior

Bratislava

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie so zameraním na matematiku, ekonomiku alebo financie

Náplň práce:

Ponúkame možnosť realizovať sa v kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze rizík spoločnosti a to v spolupráci so skúsenými kolegami z risk manažmentu VIG. Nový kolega tak rýchlejšie pochopí súvislosti, denne bude používať anglický jazyk a navyše sa dozvie množstvo informácii o fungovaní významnej európskej poisťovacej skupiny

Venovať sa budete týmto oblastiam:
- výpočet kapitálovej požiadavky na Solventnosť a agregácia pomocou štandardného vzorca
- aktívna účasť na procese vlastného posúdenia rizík spoločnosti a príprava ORSA správy
- analýza rizikového profilu spoločnosti ako celku a riziká, ktorým je spoločnosť vystavená
- sledovanie dodržiavania limitov a rizikového apetítu spoločnosti
- úzka spolupráca najmä s úsekom aktuariátu, oddelením investmentu, ekonomickým úsekom, ale aj ďalšími odbornými útvarmi pri aktivitách súvisiacich s činnosťou úseku riadenia rizík
- príprava dokumentácie, interných predpisov a výkazov v danej oblasti
- návrhy zlepšení pracovných postupov vrátane kontrolných mechanizmov

Požiadavky:

prax minimálne 2 roky v poisťovni/banke
VŠ vzdelanie so zameraním na matematiku, ekonomiku alebo financie
AJ – mierne pokročilý
veľmi dobrá znalosť MS Excel je nevyhnutnosťou
znalosť finančnej matematiky a Solventnosti II výhodou
analytické myslenie a orientácia na termíny a detail
samostatnosť, zodpovednosť, proaktívnosť

Základná zložka mzdy:
1400,- Eur brutto (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/3415880/