Pre istotu

Právnik na Úseku likvidácie poistných udalostí NP

Bratislava

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické

Náplň práce:
Právne poradenstvo a podpora pre pracovníkov Úseku likvidácie poistných udalostí
Kontrola a korekcia stanovísk k odvolaniam, vyjadrení voči klientom
Právne analýzy, tvorba stanovísk a vyjadrení ku komplikovaným prípadom
Participácia na tvorbe metodických postupov a smerníc – spolupráca s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení
Tvorba a aktualizácia štandardizovanej korešpondencie
Spolupráca pri riešení sťažností – komunikácia s Právnym úsekom
Koncipovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie – zmluvy s partnerskými subjektami
Súčinnosť pri tvorbe reportov vedeniu spoločnosti, NBS alebo VIG

Požiadavky:
VŠ vzdelanie II. alebo III. stupňa – právnické
MS Office – pokročilý
Skúsenosti v oblasti práva minimálne 2 roky - poisťovníctvo, bankovníctvo, finančný sektor, advokácia, štátna správa
Výborný písomný a slovný prejav
Samostatnosť a zodpovednosť
Pohotovosť vystupovania, flexibilita
Angažovaný a konštruktívny prístup k plneniu pracovných úloh a povinností
Dobré zvládanie stresových situácií
Výhodou je technické myslenie alebo skúsenosti s procesom likvidácie poistných udalostí

Základná zložka mzdy:
1100,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta