Pre istotu

Likvidátor škôd zo všeobecnej zodpovednosti

Bratislava

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa - právnické

Náplň práce:
Likvidácia poistných udalostí zo všeobecnej zodpovednosti
Komunikácia s klientmi pri šetrení v rámci likvidácie poistnej udalosti
Posudzovanie a prešetrovanie oprávnenosti žiadaných nárokov v zmysle poistných zmlúv a platných právnych predpisov
Písomná komunikácia s klientmi, poškodenými a inými inštitúciami
Konzultácie so zamestnancami právneho a iných úsekov poisťovne
Komunikácia s interným prostredím

Požiadavky:
Úplné dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie - právnický smer (min I. stupeň)
Skúsenosť a prax z oblasti poisťovníctva resp. práva sú vítané
Výborný písomný a slovný prejav
Znalosť anglického resp. nemeckého jazyka výhodou
Samostatnosť
Dobré komunikačné schopnosti
Zmysel pre detail
Precíznosť, flexibilita, schopnosť zvládať záťažové situácie

Základná zložka mzdy:
900,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta