Pre istotu

Právnik - špecialista v oblasti pracovného práva - junior

Bratislava - centrála spoločnosti

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické

Náplň práce:
Poskytovanie pracovnoprávnej podpory a poradenstva v oblasti ľudských zdrojov
Participácia na tvorbe a aktualizácii pracovnoprávnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou
Podpora pri tvorbe a aktualizácii vnútorných predpisov zamestnávateľa (pracovný poriadok, mzdový poriadok, program zamestnaneckých výhod, atď)
Príprava podkladov, analýz a stanovísk v oblasti ľudských zdrojov podľa zadania
Komunikácia so súdmi, exekútormi, inšpektorátom práce, úradom práce, Sociálnou poisťovňou a inými inštitúciami
Pravidelný monitoring legislatívy
Podporné činnosti súvisiace s oblasťou ľudských zdrojov

Požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právnické
Anglický jazyk – mierne pokročilý
MS Office – pokročilý
Požadovaná prax minimálne 1 rok - pracovné právo, personalistika
Schopnosť budovať si efektívne profesionálne vzťahy založené na dôvere a úcte
Lojalita, flexibilita a iniciatíva
Proaktívny a pozitívny prístup k riešeniu problémov a k úlohám
Zorganizovaná a precízna osobnosť, aktívny časový manažment
Profesionálne a príjemné vystupovanie

Základná zložka mzdy:
1000,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/3690358/