Pre istotu

Profil spoločnosti

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov.

Majoritným akcionárom spoločnosti je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe.

KOOPERATIVA zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, v rámci ktorých získala KOMUNÁLNU poisťovňu, a.s. Vienna Insurance Group. Do skupiny sa zaradila aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31. 12. 2013 úroveň 34,53 %, čím skupina posilnila pozíciu lídra na slovenskom poistnom trhu.

Obchodná sieť spoločnosti v súčasnosti pozostáva zo 7 konvenčných agentúr a 1 špecializovanej agentúry pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami, 43 kancelárií, 67 obchodných miest a takmer 300 zastúpení v slovenských mestách a obciach.

Predstavenstvo

Ing. Vladimir Bakes
Ing. Vladimír Bakeš predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Kurt Ebner
Kurt Ebner námestník generálneho riaditeľa
a člen predstavenstva
Mgr. Zdeno Gossányi
Mgr. Zdeno Gossányi člen predstavenstva
 
Ing. Vladimír Chalupka
Ing. Vladimír Chalupkačlen predstaventva
Mgr. Viera Kubašová
Ing. Viera Kubašová členka predstaventva
RNDr. Milan Fleischhacker
RNDr. Milan Fleischhacker člen predstaventva
 
Dr. Franz Kosyna
Dr. Franz Kosyna člen predstaventva
 

Dozorná rada


Dr. Günter Geyer predseda
 

Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
podpredseda

Doc. JUDr. Jozef Moravčík, CSc.
podpredseda

Dr. Judit Havasi
podpredseda

Dr. Peter Thirring
člen

Dkfm. Hans Raumauf
člen

Mag. Christian Brandstetter
člen

 

Mag. Thomas Schmee
člen

Mgr. Branislav Bízik
člen

Mgr. Peter Ďurík
člen

p. Jarmila Tamášová
člen

Hana Horvatovič, MA
člen

 

 

Ocenenia


Superbrands Slovakia 2013

Recruit rank awards 2014

Trend poisťovňa roka 2014

Zlatá minca 2014

Zlatá minca 2015