Pre istotu

Partneri

Poisťovacia skupina Vienna Insurance Group

  • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (CZ)

Maklérske spoločnosti

  • Capitol a.s. - maklérska spoločnosť vytvorená poisťovňou KOOPERATIVA

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s. a poisťovňa KOOPERATIVA sa stali obchodnými partnermi na základe zmluvy o spolupráci, uzatvorenej vo februári 2003...čítať viac.

Cestovné kancelárie poistené v poisťovni KOOPERATIVA

Zoznam cestovných kancelárií nájdete tu.

Nadácia pre deti Slovenska

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme vytvorili nadačný fond Deti v bezpečí čítať viac.