Pre istotu

Partneri

Poisťovacia skupina Vienna Insurance Group

  • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (CZ)

Čítať viac.

Maklérske spoločnosti

  • Capitol a.s. - maklérska spoločnosť vytvorená poisťovňou KOOPERATIVA

Slovenská sporiteľňa, a.s.

V roku 2003 bola uzatvorená dohoda o strategickom partnerstve medzi poisťovňou KOOPERATIVA a Slovenskou sporiteľňou. Cieľom tohto partnerstva bolo rozšírenie dostupnosti ponuky finančných a poistných produktov a tým zvýšenie komfortu našich klientov na celom území SR. Spolupráca prináša exkluzívne produkty a služby. Čítať viac.

Cestovné kancelárie poistené v poisťovni KOOPERATIVA

Zoznam cestovných kancelárií nájdete tu.

Nadácia pre deti Slovenska

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme vytvorili nadačný fond Deti v bezpečí, prostredníctvom ktorého dlhodobo podporujeme projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. Čítať viac.