Celoročné poistenie liečebných nákladov

Na cestách sa o vás postaráme

Cestovanie je zaujímavé, ale občas únavné. Užívajte si každú jednu cestu a zároveň predvídajte. Pred cestou môžete ľahko na niečo zabudnúť. S naším poistením od Kooperativy bude vaše balenie jednoduchšie.

Celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Celoročným poistením liečebných nákladov si zabezpečíte krytie výdavkov, ktoré môže so sebou priniesť úraz alebo ochorenie na cestách v zahraničí. Uzavriete si ho raz a nemusíte riešiť poistenie pre každú cestu zvlášť. Jednou zmluvou poistíme skupinu aj celú rodinu.

Poistenie vám poskytuje finančnú náhradu výdavkov na

 • lekárske vyšetrenie, ošetrenie, hospitalizáciu, nutnú operáciu
 • lieky a zapožičanie zdravotníckych pomôcok
 • prepravu do nemocnice a do SR
 • záchranné práce a predčasný návrat do SR
 • návštevu chorého a predĺženie pobytu
 • prepravu dieťaťa do vlasti
 • prepravu telesných pozostatkov

Výhody

 • získate poistnú ochranu v zahraničí po celý rok
 • poistku uzavriete pre seba, skupinu alebo celú svoju rodinu
 • pokryjeme vám náklady spojené s ošetrením, hospitalizáciou a prevozom domov na Slovensko
 • asistenčná služba vám kedykoľvek cez telefón poradí a pomôže na telefónnom čísle +421 2 68 20 20 60