Mimoriadna situácia

Informácia pre klientov a poškodených.    

Obchodné miesta poisťovne KOOPERATIVA majú v súvislosti so vzniknutou situáciou upravené otváracie hodiny od pondelka do piatka 8:00 - 12:00 hod

Vážení klienti, žiadame Vás o dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva:

 • Použite jednorázové rukavice vo vstupe.
 • Na pobočku, prosím, vstupujte po jednom.
 • Zákaz vstupu na pobočku bez použitia rúška alebo inej alternatívy zakrytia úst a nosa.
 • Dodržujte odstup minimálne 2 metre.

Ďakujeme za pochopenie.

Odporúčame klientom využiť možnosť online komunikácie s našou poisťovňou:

 • Poistnú udalosť môžete nahlásiť online alebo telefonicky na čísle  0850 111 577, zo zahraničia +421 2 5729 9983
 • Aktuálny stav škody zistíte online tu, kde môžete priamo vložiť požadované doklady
 • Informácie o poistných zmluvách klienti nájdu v klientskom portáli eKooperativa
 • Informácie o možnostiach poistenia nájdete na našej webovej stránke
 • Všetky otázky a požiadavky radi vybavíme prostredníctvom online formulárov online formulárov
Infolinka poisťovne KOOPERATIVA je z dôvodu ochrany zdravia našich zamestnancov mimo prevádzky. Odporúčame vám kontaktovať nás online.

Zároveň sme aktuálnemu stavu prispôsobili aj proces likvidácie pričom hlavným cieľom je zabezpečiť našu dostupnosť služieb pre klientov a ako i samotný proces likvidácie:

 • Obhliadky realizujeme v špeciálnom hygienickom režime s ochrannými pomôckami bez fyzického kontaktu počas obhliadky a bez dotýkania sa obhliadaných predmetov. 
 • V prípade, že klient sám poskytne dostačujúcu dokumentáciu ku škodovej udalosti elektronicky, je pre účely likvidácie použitá bez osobnej obhliadky technikom.
 • Ak držiteľ motorového vozidla spôsobí dopravnú nehodu, škodovú udalosť so škodou na zdraví alebo majetku nasledovné prípady posudzujeme individuálne :
  • V prípade, ak bol držiteľ motorového vozidla objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, a teda ju z objektívnych príčin nemohol absolvovať. 
  • Pri výpočte skutočnej škody, pri stanovovaní reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla platnosť technickej a emisnej kontroly  (v prípade pôvodného vypršania platnosti od 12.3.2020) predlžujeme o interval pre daný typ motorového vozidla. 
  • Pri prípadnom možnom regresnom nároku bude poisťovňa na danú skutočnosť taktiež prihliadať, pričom takéto prípady bude s ohľadom na vyššie uvedené posudzovať individuálne.
Ďakujeme za pochopenie.