Mimoriadna situácia

Informácia pre klientov a poškodených.    

Vážení klienti, v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21. 4. 2020
vás upozorňujeme, že pri návšteve je vašou povinnosťou:

 • vstupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • použiť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať odstup od ostatných osôb min. dva metre 

Ďakujeme za pochopenie.

Odporúčame klientom využiť možnosť online komunikácie s našou poisťovňou:

 • Poistnú udalosť z majetkového poistenia môžete nahlásiť online alebo telefonicky na čísle  0850 111 577, zo zahraničia +421 2 5729 9983
 • Poistnú udalosť zo životného poistenia môžete nahlásiť online
 • Aktuálny stav škody zistíte online tu, kde môžete priamo vložiť požadované doklady
 • Informácie o poistných zmluvách klienti nájdu v klientskom portáli eKooperativa
 • Informácie o možnostiach poistenia nájdete na našej webovej stránke
 • Všetky otázky a požiadavky radi vybavíme prostredníctvom online formulárov online formulárov
Infolinka poisťovne KOOPERATIVA z dôvodu ochrany zdravia našich zamestnancov funguje v obmedzenej prevádzke
pracovné dni od 8,00 do 16,00 hod. Odporúčame vám kontaktovať nás online.

Zároveň sme aktuálnemu stavu prispôsobili aj proces likvidácie pričom hlavným cieľom je zabezpečiť našu dostupnosť služieb pre klientov a ako i samotný proces likvidácie:

 • Obhliadky realizujeme v špeciálnom hygienickom režime s ochrannými pomôckami bez fyzického kontaktu počas obhliadky a bez dotýkania sa obhliadaných predmetov. 
 • V prípade, že klient sám poskytne dostačujúcu dokumentáciu ku škodovej udalosti elektronicky, je pre účely likvidácie použitá bez osobnej obhliadky technikom.
 • Ak držiteľ motorového vozidla spôsobí dopravnú nehodu, škodovú udalosť so škodou na zdraví alebo majetku nasledovné prípady posudzujeme individuálne: 
  • V prípade, ak bol držiteľ motorového vozidla objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, a teda ju z objektívnych príčin nemohol absolvovať. 
  • Pri výpočte skutočnej škody, pri stanovovaní reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla platnosť technickej a emisnej kontroly  (v prípade pôvodného vypršania platnosti od 12.3.2020) predlžujeme o interval pre daný typ motorového vozidla. 
  • Pri prípadnom možnom regresnom nároku bude poisťovňa na danú skutočnosť taktiež prihliadať, pričom takéto prípady bude s ohľadom na vyššie uvedené posudzovať individuálne.
Ďakujeme za pochopenie.