Overenie diagnózy Nádej

Služba je určená pre klientov, ktorí si v rámci poistenia zvolili aj overenie stanovenej vážnej diagnózy a navrhnutej liečby v Programe MSO (Medical Second Opinion). Klienti, ktorí si uzatvorili poistenie Nádej od 1. júla 2020, majú túto službu automaticky zahrnutú v poistení.

K dispozícii je tento POSTUP.