Overenie diagnózy v pripoistení vážnych chorôb

V tomto pripoistení majú naši klienti od 1. júla 2020 automaticky zahrnutú službu overenia stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby v Programe MSO (Medical Second Opinion).

K dispozícii je tento POSTUP.