Súťaž s klientskym portálom eKooperativa

Výhercovia súťaže s klientskym portálom eKooperativa:

Smartwares - kombinovaný senzor plyn a CO vyhráva:
Róbert P., Trebišov
Dávid H., Trenčín
Eduard K, Staré
Ján H., Senec
Pavol K., Rožňava
Kristián L., Veľký Meder
Ondřej K, Banská Štiavnica
Kornel M., Košice
Jarmila S., Žilina
Juraj G., Drahovce
Katarína A., Biel
Monika K., Bratislava
Silvia D., Kokošovce
Ivan V., Bratislava
Michaela Č., Bytča

Smartfón vyhráva:
Jana K., Jaslovské Bohunice
Dáša Ch., Senec
Martin M., Nižný Hrušov
Adam Z., Partizánske
Tomáš H., Trstená

Tablet vyhráva:
Zdenka P., Rohožník na Záhorí
Marián S., Pozdišovce
Miloš Ď., Žilina
Daniela Z., Vranov nad Topľou
Peter V., Stará Ľubovňa