Informácie o fondoch

Vývoj fondov

City Invest 2017
názov fondu: HBREGR 3 1/2 12/08/21, ISIN: SK4120012311
kurz k 1.9.2020: 1,133543

Adria 2022 
názov fondu: CROATI 3 7/8 05/30/22, ISIN: XS1028953989
kurz k 1.9.2020: 1,310153

Kombi 2021 
názov fondu: GEVSRO 4 3/4 11/09/21, ISIN: SK4120012162
kurz k 1.9.2020: 1,182701

Urbanium invest 2027
názov fondu: HBREGR 4.45 09/14/27, ISIN: SK4120013244
kurz k 1.9.2020: 1,197698

Polis invest 2023
názov fondu: LUCRON FINANCE 1 0 06/12/2023, ISIN: SK4120014234
kurz k 1.9.2020: 0,8888658

NOVA šanca 2021 
názov fondu: NOVAGR 5 07/27/21, ISIN: SK4120011933, 
kurz: cena neznáma

Investičná poistka 2023 
názov fondu: JTFIGR 4 10/26/23, ISIN: SK4120014556
kurz k 1.9.2020: 1,083778
 
Byty Invest 
Podkladové aktívum k Byty Invest, ISIN: SK3110000559
kurz: cena neznáma 
 

Založenie fondu: 18. február 2016

Fond Poisťovňa 2

Fond svetových akcií 

Poisťovňa KOOPERATIVA v spolupráci s európskou bankou Société Générale ponúkla v roku 2007, prostredníctvom limitovanej série tohto produktu, jedinečné podmienky zhodnocovania voľných finančných prostriedkov. Indexované investičné životné poistenie garantuje minimálny výnos počas doby poistenia, pričom jeho maximálna výška nie je obmedzená.


Jedná sa o indexové investičné životné poistenie, ktoré je naviazané na podkladové aktívum vo forme štruktúrovaného dlhopisu. Obidva investičné produkty vyvinula Kooperativa v spolupráci s renomovanou európskou finančnou skupinou Erste.

Výnos produktu závisí od vývoja dvoch indexov:

1. Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index
2. S&P GSCI Energy ER

Emitent – Erste Bank AG, garantuje ku dňu splatnosti podkladového aktíva zhodnotenie minimálne o 51 % voči nominálnej hodnote podkladového aktíva (zo dňa 1.12.2008). Maximálna cena dlhopisu pri splatnosti je dvojnásobok jeho nominálnej hodnoty. V deň splatnosti sa berie do úvahy priemerný vývoj, čím sa eliminujú krátkodobé negatívne výkyvy.

Partner Erste Bank Group

Erste Bank Group s viac ako 52 500 zamestnancami poskytuje svoje služby viac ako 16 miliónom klientov vo viac ako 2 800 pobočkách v ôsmich krajinách, čím sa radí k popredným poskytovateľom finančných služieb v krajinách strednej a východnej Európy. Na Slovensku pôsobí skupina prostredníctvom Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností.

INDEX-Fix 130 1.7.2013

INDEX-Fix 143 1.11.2012

INDEX-Fix 143 1.8.2010

INDEX-Fix 143 1.8.2011

INDEX-Fix 150 1.10.2008

INDEX-Fix 150 1.12.2008

INDEX-Fix 155 1.11.2011

INDEX-Fix 158 1.6.2012

sHigh-Fix 16
sHigh-Fix 20

sHigh-Fix 24

sHigh-Fix 29

sHigh-Fix 35

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Pioneer Investments Austria, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
PFA Euro Short Term AT0000506159 20%     80%        
PFA Dollar Bond AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
PFA Euro Corporate Bond AT0000811252         50%      
PFA Euro Govermment Bond AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
PFA Konfort Invest konservativ AT0000801063       20%     20%  
PFA Select Europe Stock AT0000822762   25% 40%     80%    
PFA America Stock AT0000811237   25% 40%         80%
PFA Komfort Invet progressiv AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : www.pioneerinvestments.at , www.pioneerinvestments.sk

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Pioneer Investments Austria, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
PFA Euro Short Term AT0000506159 20%     80%        
PFA Dollar Bond AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
PFA Euro Corporate Bond AT0000811252         50%      
PFA Euro Govermment Bond AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
PFA Konfort Invest konservativ AT0000801063       20%     20%  
PFA Select Europe Stock AT0000822762   25% 40%     80%    
PFA America Stock AT0000811237   25% 40%         80%
PFA Komfort Invet progressiv AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : www.pioneerinvestments.at , www.pioneerinvestments.sk

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Pioneer Investments Austria, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
PFA Euro Short Term AT0000506159 20%     80%        
PFA Dollar Bond AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
PFA Euro Corporate Bond AT0000811252         50%      
PFA Euro Govermment Bond AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
PFA Konfort Invest konservativ AT0000801063       20%     20%  
PFA Select Europe Stock AT0000822762   25% 40%     80%    
PFA America Stock AT0000811237   25% 40%         80%
PFA Komfort Invet progressiv AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : www.pioneerinvestments.at , www.pioneerinvestments.sk

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Pioneer Investments Austria, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
PFA Euro Short Term AT0000506159 20%     80%        
PFA Dollar Bond AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
PFA Euro Corporate Bond AT0000811252         50%      
PFA Euro Govermment Bond AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
PFA Konfort Invest konservativ AT0000801063       20%     20%  
PFA Select Europe Stock AT0000822762   25% 40%     80%    
PFA America Stock AT0000811237   25% 40%         80%
PFA Komfort Invet progressiv AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : www.pioneerinvestments.at , www.pioneerinvestments.sk

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Pioneer Investments Austria, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
PFA Euro Short Term AT0000506159 20%     80%        
PFA Dollar Bond AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
PFA Euro Corporate Bond AT0000811252         50%      
PFA Euro Govermment Bond AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
PFA Konfort Invest konservativ AT0000801063       20%     20%  
PFA Select Europe Stock AT0000822762   25% 40%     80%    
PFA America Stock AT0000811237   25% 40%         80%
PFA Komfort Invet progressiv AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : www.pioneerinvestments.at , www.pioneerinvestments.sk

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Pioneer Investments Austria, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
PFA Euro Short Term AT0000506159 20%     80%        
PFA Dollar Bond AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
PFA Euro Corporate Bond AT0000811252         50%      
PFA Euro Govermment Bond AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
PFA Konfort Invest konservativ AT0000801063       20%     20%  
PFA Select Europe Stock AT0000822762   25% 40%     80%    
PFA America Stock AT0000811237   25% 40%         80%
PFA Komfort Invet progressiv AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : www.pioneerinvestments.at , www.pioneerinvestments.sk

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Pioneer Investments Austria, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
PFA Euro Short Term AT0000506159 20%     80%        
PFA Dollar Bond AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
PFA Euro Corporate Bond AT0000811252         50%      
PFA Euro Govermment Bond AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
PFA Konfort Invest konservativ AT0000801063       20%     20%  
PFA Select Europe Stock AT0000822762   25% 40%     80%    
PFA America Stock AT0000811237   25% 40%         80%
PFA Komfort Invet progressiv AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : www.pioneerinvestments.at , www.pioneerinvestments.sk

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT

Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Pioneer Investments Austria, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:

  ISIN Konzervatívny fond Dynamický fond Progresívny fond Fond peňažného trhu Fond dlhopisový európsky Fond akciový európsky Fond dlhopisový americký Fond akciový americký
PFA Euro Short Term AT0000506159 20%     80%        
PFA Dollar Bond AT0000811286 40% 25% 10%       80%  
PFA Euro Corporate Bond AT0000811252         50%      
PFA Euro Govermment Bond AT0000822671 40% 25% 10%   50%      
PFA Konfort Invest konservativ AT0000801063       20%     20%  
PFA Select Europe Stock AT0000822762   25% 40%     80%    
PFA America Stock AT0000811237   25% 40%         80%
PFA Komfort Invet progressiv AT0000801097           20%   20%

Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : www.pioneerinvestments.at , www.pioneerinvestments.sk

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

CHARAKTERISTIKA FONDOV ASSET MANAGEMENTU SLSP A FONDOV ERSTE SPARINVEST

Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov nájdete na odkazoch:

SPORO fondy:  http://www.amslsp.sk/ActiveWeb/Fondy/Reporty/reporty.htm
ESPA fondy:    http://www.erste-am.sk/sk/Individualni_klienti/Informacie_o_podielovych_fondoch

Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.

ISIN: AT0000A10B32
kurz k 1.9.2020: 0,998903

ISIN: AT0000A11EA4
kurz k 1.9.2020: 0,999068

ISIN: AT0000A14J63
kurz k 1.9.2020: 0,995212

ISIN: AT0000A17CQ1
kurz k 1.9.2020: 0,993027

ISIN: AT0000A19HS2
kurz k 1.9.2020: 0,979814

ISIN: AT0000A1BD32
kurz k 1.9.2020: 0,971097