Pre istotu

Informácie k fondom

Oznámenie o zmene fondu Pioneer Funds-Commodity Alpha a o zmene názvov fondov Pioneer Funds

Oznámenie ozmene niektorých fondov Amundi Funds v investičnom životnom poistení Futura invest (IŽP5), Moja investícia (IŽP7), Futura invest plus (IŽP22) a v doplnkovom poistení Mimoriadne poistné (MP13).