Dukátik

Deti sú zdrojom šťastia a radosti.

Snažíme sa im vytvoriť zázemie pre plnohodnotný život od malička. Po skončení strednej školy vášmu dieťaťu finančne uľahčíte začiatky samostatnosti, a poskytnete kompletnú poistnú ochranu s možnosťou poistenia jednej alebo dvoch dospelých osôb.

Aj vaše deti raz vyrastú

Životné poistenie pre deti Dukátik

Pravidelným platením poistného vytvoríte svojmu dieťaťu finančnú rezervu pre štart do života. Zároveň počas celej doby poistenia môže byť dieťa, ale aj vy, pripoistené pre prípad úrazu.

Dieťa môže vstúpiť do poistenia vo veku od 0 do 15 rokov. Zmluvu môže uzatvoriť rodič alebo iná osoba vo veku od 18 do 65 rokov. Môžete si vybrať, ako často chcete platiť poistné (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne).

Úrazové pripoistenie dieťaťa

 • trvalé následky úrazu
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • tisícnásobná ochrana
 • odškodné za chirurgický zákrok a pobyt v nemocnici
 • detské zlomeniny – pripoistenie získa dieťa automaticky zadarmo, ak sú na poistnej zmluve dohodnuté ľubovoľné tri iné pripoistenia dieťaťa
 • smrť následkom úrazu

Úrazové pripoistenie 1. dospelej poistenej osoby, ktorá platí poistné

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • tisícnásobná ochrana

Úrazové pripoistenie 2. dospelej poistenej osoby

 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity alebo smrti 2. dospelej osoby
 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu

Výhody

 • poistný program umožňuje poistiť dieťa a pripoistiť 2 dospelé osoby
 • poistenie vám umožňuje kedykoľvek mimoriadne vkladať finančné prostriedky
 • podľa vášho rozhodnutia môžeme každý rok upraviť výšku poistného o infláciu
 • v prípade poistnej udalosti platiteľa poisťovňa preberá platenie poistného na seba a poistenie pokračuje ďalej
 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.