Pre istotu

Deti sú zdrojom šťastia a radosti.

Snažíme sa im vytvoriť zázemie pre plnohodnotný život od malička. Po skončení strednej školy vášmu dieťaťu finančne uľahčíte začiatky samostatnosti, a poskytnete kompletnú poistnú ochranu s možnosťou poistenia jednej alebo dvoch dospelých osôb.

Aj vaše deti raz vyrastú

Životné poistenie pre deti Dukátik

Pravidelným platením poistného vytvoríte svojmu dieťaťu finančnú rezervu pre štart do života. Zároveň počas celej doby poistenia môže byť dieťa, ale aj vy, pripoistené pre prípad úrazu.

Dieťa môže vstúpiť do poistenia vo veku od 0 do 15 rokov. Zmluvu môže uzatvoriť rodič alebo iná osoba vo veku od 18 do 65 rokov. Môžete si vybrať, ako často chcete platiť poistné (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne).

Úrazové pripoistenie dieťaťa

Úrazové pripoistenie 1. dospelej poistenej osoby, ktorá platí poistné

Úrazové pripoistenie 2. dospelej poistenej osoby

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.