Indexovo-viazané poistenie INDEX-Fix

Indexovo-viazané poistenie INDEX-Fix

Tento špeciálny typ poistenia ponúka zaujímavé zhodnotenie vložených finančných prostriedkov v kombinácii s poistením. Dostupné je vždy iba v obmedzenom čase a objeme, podľa podmienok aktuálnej emisie.

Poistné krytie:

  • dožitie,
  • smrť z akýchkoľvek príčin
  • trvalé následky úrazu