Pre istotu

Skrášlite si jeseň života.

S vekom človeka prichádza aj múdrosť. Nenechávajte si všetky múdre rozhodnutia na staré kolená. Je rozumné sa finančne zabezpečiť už teraz a neskôr si vychutnávať pokojnú jeseň života.

Poistenie vašej pokojnej jesene života

Dôchodkové životné poistenie Moja budúcnosť

Kapitálové životné poistenie Moja budúcnosť je riešením pre zabezpečenie spokojného dôstojného dôchodku. Skladá sa z dvoch fáz, v prvej si platíte poistenie vy a v druhej fáze my vyplácame dôchodok vám. Spôsob jeho výplaty si môžete vybrať z niekoľkých možností. O spôsobe vyplácania dôchodku môžete rozhodnúť najneskôr pred termínom prvej výplaty.

Vyplácanie dôchodku

Do poistenia môžete vstúpiť vo veku do 55 rokov (v prípade jednorazového poistenia do veku 62 rokov). Poistná doba sa uzatvára minimálne na 10 rokov, maximálne do 65. roku veku klienta (poisteného).

Pripoistenia

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.