Pohrebné poistenie

Dôstojná rozlúčka

Nenechajte nič na náhodu a peniaze vopred si pripravte sami. Pohrebným poistením zabezpečíte rýchlo a jednoducho finančné prostriedky na zorganizovanie dôstojnej poslednej rozlúčky.

Pohrebné poistenie

Náklady spojené s pohrebom sú stále vyššou finančnou záťažou pre pozostalých. Ak jej chcete predísť, potom je Pohrebné poistenie tou správnou voľbou. Poistné plnenie, ktoré má byť na tieto účely použité, vyplatíme rýchlo a bez dokladovania účelu použitia.

Pre koho je Pohrebné poistenie tiež určené

  • vhodná alternatíva v prípade, že si nemôžete uzavrieť životné poistenie (napr. z dôvodu zdravotného stavu), chcete však odbremeniť svojich blízkych.

Poistné krytie:

  • smrť z akýchkoľvek príčin

Výhody

  • Jednoduchosť - bez skúmania rizík a zdravotného stavu
  • Dostupnosť finančných prostriedkov - poistné plnenie bude vyplatené ihneď po nahlásení poistnej udalosti a doručení potrebných podkladov
  • Úspora - pri vzniku poistnej udalosti sa daň neplatí, takže oprávnené osoby dostanú poistné plnenie v plnej výške (dokonca zvýšené o dodatočný výnos)
  • Adresnosť - poistné plnenie je vyplatené Vami určenej osobe a vyňaté z dedičského konania
  • Jedinečnosť - doba platenia bežne plateného poistenia je iba 10 rokov, poistná doba je však až do vzniku poistnej udalosti