Pre istotu

Poistenie k Úveru

Toto poistenie bolo špeciálne vytvorené k úverom Slovenskej sporiteľne, a.s.. Poistenie vzniklo spoluprácou poisťovní KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a Poisťovňa Cardif Slovakia a. s.

Poistenie k Úveru

Poskytuje ideálne riešenie v prípade, ak žiadate o úver, obávate sa však, či ho budete vždy schopní splácať.

Poistné krytie:

Výhody:

Súbor A (základný) - len k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou

Poistné krytie:

Súbor B (rozšírený) - k spotrebným úverom aj k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou

Poistné krytie:

Súbor C (komplexný) - k spotrebným úverom aj k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou

Poistné krytie:

Súbor Senior - len k spotrebným úverom pre seniorov

Poistné krytie:

Dokumenty pre Poistenie k Úveru