Poistenie ŽIVOT

Spokojný život.

Všetci sa snažíme prežiť kvalitný a spokojný život. Niekedy však nastanú situácie, ktoré nevieme ovplyvniť a potom premýšľame, prečo sme sa na ne dopredu nepripravili.

Poistenie ŽIVOT

Predvídajte s nami a poistite si svoj ŽIVOT moderným a flexibilným produktom, ktorý spája poistné krytie, sporenie a investovanie. Poistenie sa dá kedykoľvek prispôsobiť aktuálnej životnej situácii – sami sa rozhodnete, či máte záujem o zvýšenú poistnú ochranu pri jednotlivých rizikách alebo chcete svoje úspory predovšetkým zhodnocovať. Kedykoľvek počas trvania poistenia môžete vykonávať veľké množstvo zmien.

Pre koho je produkt ŽIVOT určený

 • ak si chcete nasporiť na budúce výdavky a odbremeniť sa tak od starostí s financovaním na dôchodku, pre Vás je určený ŽIVOT na dôchodku
 • ak chcete zabezpečiť Vašu rodinu a hľadáte komplexnú poistnú ochranu, môžete uzatvoriť poistenie pre Vás a Vaše deti na jednej zmluve (poistené budú všetky Vaše deti, vrátane detí narodených počas trvania poistenia)
 • ak potrebujete zabezpečiť svoje deti alebo vnúčatá, uzatvorte ŽIVOT junior (zabezpečíte, že k peniazom sa nedostane nikto iný, iba poistené dieťa)

Poistenie je rozdelené na kapitálovú a investičnú časť. Kapitálová časť poistenia sa zhodnocuje garantovanou technickou úrokovou mierou s pripisovaným dodatočným výnosom. Investičná časť poistenia je zameraná na akciové investície s rastovým potenciálom (vývoj fondu nájdete tu). Pomer týchto častí si určujete sami.

Poistné krytie:

 • dožitie
 • smrť z akýchkoľvek príčin

Rozšírte si poistnú ochranu o doplnkové pripoistenia pre dospelých:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu (podľa rozsahu od 20 %)
 • závažné ochorenia
 • zlomeniny
 • hospitalizácia z úrazu
 • hospitalizácia z choroby

Doplnkové pripoistenia pre deti:

 • trvalé následky úrazu (podľa rozsahu od 20 %)
 • závažné ochorenia
 • zlomeniny
 • hospitalizácia z úrazu
 • hospitalizácia z choroby

Hlavnou výhodou poistenia je ochrana už dosiahnutého výnosu, t.j. presun dosiahnutého výnosu z investičnej do kapitálovej (garantovanej) časti, kde sa naďalej zhodnocuje garantovanou technickou úrokovou mierou.