Pre istotu

Spokojný život.

Všetci sa snažíme prežiť kvalitný a spokojný život. Niekedy však nastanú situácie, ktoré nevieme ovplyvniť a potom premýšľame, prečo sme sa na ne dopredu nepripravili.

Poistenie ŽIVOT

Predvídajte s nami a poistite si svoj ŽIVOT moderným a flexibilným produktom, ktorý spája poistné krytie, sporenie a investovanie. Poistenie sa dá kedykoľvek prispôsobiť aktuálnej životnej situácii – sami sa rozhodnete, či máte záujem o zvýšenú poistnú ochranu pri jednotlivých rizikách alebo chcete svoje úspory predovšetkým zhodnocovať. Kedykoľvek počas trvania poistenia môžete vykonávať veľké množstvo zmien.

Pre koho je produkt ŽIVOT určený

Poistenie je rozdelené na kapitálovú a investičnú časť. Kapitálová časť poistenia sa zhodnocuje garantovanou technickou úrokovou mierou s pripisovaným dodatočným výnosom. Investičná časť poistenia je zameraná na akciové investície s rastovým potenciálom (vývoj fondu nájdete tu). Pomer týchto častí si určujete sami.

Poistné krytie:

Rozšírte si poistnú ochranu o doplnkové pripoistenia pre dospelých:

Doplnkové pripoistenia pre deti:

Hlavnou výhodou poistenia je ochrana už dosiahnutého výnosu, t.j. presun dosiahnutého výnosu z investičnej do kapitálovej (garantovanej) časti, kde sa naďalej zhodnocuje garantovanou technickou úrokovou mierou.

Dokument s kľúčovými informáciami