Pre istotu

Poistenie Senior Plán vytvára finančnú rezervu pre dôstojnú poslednú rozlúčku v prípade úmrtia.

Súčasne, prostredníctvom pripoistení, poskytuje finančnú kompenzáciu v prípade vážnej choroby a príspevok na vybrané zdravotné pomôcky.

Špeciálne potreby pre seniorov

Životné poistenie SENIOR PLÁN

Poistenie SENIOR PLÁN je špeciálny poistný program, ktorý ponúka riešenie financovania nákladov spojených:

Poistiť sa môže každý vo veku od 15 do 70 rokov. Minimálne poistné je vo výške 15 eur mesačne, doba platenia poistného je podľa želania klienta 10 – 70 rokov, pričom doba trvania poistenia je doživotne.

Výhody poistenia

Vyberte si z pripoistení

Vážne choroby

Zdravotnícke pomôcky

Bonusové pripoistenie zlomenín ZADARMO

Pripoistenie je platné, ak si klient dojedná všetky pripoistenia (vážne choroby, zdravotnícke pomôcky). Poistné plnenie bude vyplatené poistenému jedenkrát počas obdobia platenia poistného. Výplatou plnenia pripoistenie zlomenín zaniká.

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.