Pre istotu

SPOROistota

Poistenie SPOROistota bolo špeciálne vytvorené pre majiteľov bežných účtov Slovenskej sporiteľne. V prípade vážnych následkov úrazu pomôže Vám a Vašej rodine zmierniť najťažšie obdobie.

Úrazové poistenie SPOROistota

Predaj produktu bol ukončený k 31.12.2017
Informácie sú určené prioritne pre existujúcich klientov.

Poistné krytie:

Výhody:

SPOROistota – štandard

3,36 EUR/mesiac alebo 37,69 EUR/rok

Poistné krytie Poistná suma
Smrť 660 EUR
Smrť následkom úrazu 15 840 EUR
Trvalé následky úrazu (podľa rozsahu od 50 % - 100 %) 16 500 EUR
 

SPOROistota – extra

4,16 EUR/mesiac alebo 46,65 EUR/rok

Poistné krytie Poistná suma
Smrť 660 EUR
Smrť následkom úrazu 15 840 EUR
Trvalé následky úrazu (podľa rozsahu od 50 % - 100 %) 16 500 EUR
Trvalé následky úrazu (pri rozsahu 100 %) 33 000 EUR