Úrazové poistenie SPOROistota

SPOROistota

Poistenie SPOROistota bolo špeciálne vytvorené pre majiteľov bežných účtov Slovenskej sporiteľne. V prípade vážnych následkov úrazu pomôže Vám a Vašej rodine zmierniť najťažšie obdobie.

Úrazové poistenie SPOROistota

Predaj produktu bol ukončený k 31.12.2017
Informácie sú určené prioritne pre existujúcich klientov.

Poistné krytie:

  • trvalých následkov úrazu
  • smrti následkom úrazu
  • smrti z akýchkoľvek príčin

Výhody:

  • za nízku cenu získate vysokú poistnú ochranu – až do výšky 33 000 EUR
  • zaujímavý produkt, ktorý môžete použiť ako doplnok k poisteniam, ktoré riziká spojené s úrazom nepokrývajú
  • vstupný vek 18 až 64 rokov
  • jednoduché platenie poistného - inkasom
  • možnosť platiť poistné mesačne alebo ročne
  • možnosť výberu z dvoch variantov – štandard alebo extra

SPOROistota – štandard

3,36 EUR/mesiac alebo 37,69 EUR/rok

Poistné krytie Poistná suma
Smrť 660 EUR
Smrť následkom úrazu 15 840 EUR
Trvalé následky úrazu (podľa rozsahu od 50 % - 100 %) 16 500 EUR

SPOROistota – extra

4,16 EUR/mesiac alebo 46,65 EUR/rok

Poistné krytie Poistná suma
Smrť 660 EUR
Smrť následkom úrazu 15 840 EUR
Trvalé následky úrazu (podľa rozsahu od 50 % - 100 %) 16 500 EUR
Trvalé následky úrazu (pri rozsahu 100 %) 33 000 EUR