Pre istotu

Vitajte na stránke poisťovne KOOPERATIVA

dovoľujeme si Vás informovať, že ku dňu 1. apríla 2018 sa zlúčili spoločnosti

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
                                           a
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Kvalitná poistná ochrana a spokojnosť klientov je v rodine Vienna Insurance Group prioritou. Veríme, že portfólio poistných produktov a služieb pod značkou KOOPERATIVA bude napĺňať Vaše očakávania a potreby.

S úctou
Vaša poisťovňa