Pre istotu

Informácia pre poškodených klientov v Prešove 6.12.2019

  • Odporúčame klientom, ktorí ešte škody nenahlásili, aby tak urobili čo najskôr na telefónnom čísle 0850 111 577 
  • Poškodených klientov budeme kontaktovať do 1 hodiny od nahlásenia škody s cieľom dohodnúť si individuálny postup riešenia konkrétnej škody.
  • V prípade menších škôd, ako napr. poškodenia zasklenia okien a dverí v dôsledku výbuchu, budeme likvidovať jednotlivé nároky bez obhliadky, po doložení čísla škody, fotodokumentácie, faktúry za opravu a čísla účtu na poskytnutie poistného plnenia. KOOPERATIVA  poskytne plnenie v zmysle poistnej zmluvy klienta bezodkladne.
  • KOOPERATIVA zriadila pre klientov poškodených výbuchom v meste Prešov, emailovú adresu skodyPresov@koop.sk, na ktorú je potrebné poslať informácie a doklady:  číslo škody, fotografie škody, faktúry a číslo účtu pre zaslanie poistného plnenia.

Stav mojej škody