Pre istotu

Súťaž s klientskym portálom eKooperativa

Získajte prehľad a výhody.

Zaregistrujte sa do klientskeho portálu eKooperativa a vyhrajte tablet a ďalšie užitočné ceny.

Ako sa zapojiť:

  • Zaregistrujte sa do klientskeho portálu eKooperativa do 31.3.2019
  • Potvrďte súhlas s elektronickou komunikáciou, so spracovaním osobných údajov a súčasne Súhlas s pravidlami súťaže
  • Po úspešnej registrácii ste automaticky zaradený do súťaže.

Štatút súťaže nájdete tu.

Stav mojej škody