Pre istotu

Súťaž s klientskym portálom eKooperativa

Získajte prehľad a výhody.

Zaregistrujte sa do klientskeho portálu eKooperativa a vyhrajte tablet a ďalšie užitočné ceny.

Štatút súťaže nájdete tu.

Stav mojej škody