Pre istotu

Kontakty

Nahlásiť škodu

0850 111 577
+421 2 5729 9983

Nonstop

Bezplatná infolinka
(Call centrum)

0800 120 000
+421 2 5729 9684

pracovné dni
od 8,00 do 18,00 hod.

 

Asistenčné služby
Auto

18 118
+421 2 6353 2236

Nonstop

Asistenčné služby
Bývanie

pre zmluvy uzatvorené od 01.07.2018
18 118
+421 2 6353 2236

pre zmluvy uzatvorené do 30.06.2018
+421 2 2929 2974

Asistenčné služby
Cestovanie

pre produkty GLOBAL
+421 268 20 20 60

pre produkty Assist Card
+421 257 299 275
+421 905 710 033

pre produkty Eurotravel
+421 25341 6371

 

Adresa centrály Bratislava

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Klienti a verejnosť

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám

Podpora a sponzoring

Hľadáte sponzora?
Vyplňte formulár