Pre istotu

Kontakty

Adresa centrály Bratislava

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

 

Klienti a verejnosť

Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám

Podpora a sponzoring

Hľadáte sponzora?

Vyplňte formulár

Nahlásiť škodu

0850 111 577
+421 2 5728 1670
Nonstop

Asistenčné služby
k motorovým vozidlám

18 118
+421 2 6353 2236
Nonstop

Bezplatná infolinka
(Call centrum)

0800 120 000
+421 2 5729 9684
Od 8,00 - 18,00 h.