Pre istotu

Kontakty

Nahlásiť škodu

0850 111 577
+421 2 5728 1670

Nonstop

Bezplatná infolinka
(Call centrum)

0800 120 000
+421 2 5729 9684

Od 8,00 - 18,00 h.
pracovné dni

 

Asistenčné služby
Auto

18 118
+421 2 6353 2236
Nonstop

Asistenčné služby
Bývanie

+421 2 2929 2974

Asistenčné služby
Cestovanie

pre produkty Assist Card
+421 257 299 275
+421 905 710 033

pre ostatné produkty
+421 25341 6371

 

Adresa centrály Bratislava

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Klienti a verejnosť

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám

Podpora a sponzoring

Hľadáte sponzora?
Vyplňte formulár