Pobočky a servisy

 

Vážení klienti, v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR vás upozorňujeme, že pri návšteve je vašou povinnosťou:
  • vstupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami a to respirátorom FFP2 alebo obdobným prostriedkom,
  • použiť dezinfekciu / jednorazové rukavice,
  • dodržiavať odstup od ostatných osôb min. dva metre,
  • 1 osoba / 15 m2, vstúpiť môže povolený počet klientov, presný počet je upresnený na ozname pred vstupom do pobočky (nevzťahuje sa na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby a neplatí pre prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring alebo v I.stupni ostražitosti),
  • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky.

Podrobnejšie informácie sú vyvesené na oznamoch pred pobočkou.

Ďakujeme za pochopenie.