Pre istotu

Profil spoločnosti

 

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov.
Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. V roku 2018 poisťovňa KOOPERATIVA úspešne zavŕšila proces integrácie so životnou bankopoisťovňou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurace Group (PSLSP). Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku k 31. 12. 2017 presiahol úroveň 33 %.

Obchodná sieť spoločnosti v súčasnosti pozostáva zo 7 konvenčných agentúr, 44 kancelárií, 65 obchodných miest. Do obchodnej siete patrí aj špecializovaná agentúra pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami.

Predstavenstvo

Ing. Vladimir Bakes
Ing. Vladimír Bakeš predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Dr. Franz Kosyna
Dr. Franz Kosynapodpredseda predstavenstva
a námestník generálneho riaditeľa
Mgr. Zdeno Gossányi
Mgr. Zdeno Gossányi člen predstavenstva
 
Mgr. Viera Kubašová
Ing. Viera Kubašová členka predstavenstva
Iur.Patrik Skyba
Mag. iur. Patrick Skyba člen predstavenstva
Mgr. Blanka Hatalová
Mgr. Blanka Hatalová členka predstavenstva
 
 

Dozorná rada

Dr. Peter Thirring predseda

Dr. Judit Havasi
podpredsedníčka

Dipl. Ing. Doris Wendler
členka

Mag. Harald Josef Londer
člen

Mag. Christian Brandstetter
člen

Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA
člen

Ing. František Vizváry
člen

Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber
členka

 

Mgr. Darina Bednáriková
členka

Ing. Peter Kuzma
člen

Mgr. Miroslav Račko
člen

p. Mária Šujanská
členka 

 

 

Ocenenia


Superbrands Slovakia 2013

Recruit rank awards 2014

Trend poisťovňa roka 2014

Zlatá minca 2014

Zlatá minca 2015

Zlatá minca 2016

2. miesto v kategórii poisťovne

2. miesto v kategórii poisťovne

3. miesto v kategórii poisťovne

Superbrands Slovakia 2019