Predzmluvná starostlivosť

IPID zodpovednosť účtovník 159_20190101_1 IPID poistenie právnej ochrany 352_20190101_1 IPID zodpovednosť EnviroMax 450_20190101_1 IPID zodpovednosť medzinárodná preprava CMR 365_20190101_1 IPID zodpovednosť sprostredkovateľ poistenia 185_20190101_1 IPID zodpovednosť správca bytových domov 265_20190101_1 IPID zodpovednosť autobusového prepravcu AUTOCAR TPL 362_20190101_1 IPID zodpovednosť vnútroštátna preprava 363_20190101_1 IPID zodpovednosť mediátor 184_20190101_1 IPID zodpovednosť poľovník 61_20190101_1 IPID zodpovednosť projektant 65_20190101_1 IPID zodpovednosť znalec, tlmočník, prekladateľ 145_20190101_1 IPID zodpovednosť dražobník 147_20190101_1 IPID zodpovednosť rybárska, lesná stráž 148_20190101_1 IPID zodpovednosť geodet, kartograf 150_20190101_1 IPID zodpovednosť advokát 154_20190101_1 IPID zodpovednosť audítor 155_20190101_1 IPID zodpovednosť daňový poradca 156_20190101_1 IPID zodpovednosť notár 158_20190101_1 IPID zodpovednosť veterinár 160_20190101_1 IPID zodpovednosť strážna služba 161_20190101_1 IPID zodpovednosť exekútor 162_20190101_1 IPID zodpovednosť zasieľateľ 164_20190101_1 IPID zodpovednosť správca konkurznej podstaty 168_20190101_1 IPID zodpovednosť zdrav.zariadenie 60_20190101_1 IPID zodpovednosť neštát.zdrav.zariadenie 60_20190101_1 IPID zodpovednosť zamestnanca Výkon povolania bez starosti 183_20191704_1 IPID zodpovednosť zamestnanca Výkon povolania bez starosti_skupinové poistenie 283_20191704_1